Błąd cache: podana nazwa nie jest katalogiem, lub nie można w niej zapisywać
Nr błędu: 2 
Tekst: ini_set(): open_basedir restriction in effect. File() is not within the allowed path(s): (/tmp:/home/virtual/www.rodziny.kuria.lublin.pl) 
Miejsce: /home/virtual/www.rodziny.kuria.lublin.pl/modules/event/event.php, wiersz 1, godzina March 28, 2017, 11:26 pm
Informacje o wywołaniach funkcji:
ini_set("error_log", "") # wiersz    1, plik: /home/virtual/www.rodziny.kuria.lublin.pl/modules/event/event.php
include("/home/virtual/www.rodziny.kuria.lublin.pl/modules/event/event.php") # wiersz  176, plik: /home/virtual/www.rodziny.kuria.lublin.pl/index.php


Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Lubelskiej
Startowa  Ulubiona  Poleć nas  Duszpasterstwo Małżeństw Bezdzietnych  SYCHAR

Duszpasterstwo Rodzin:

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
(adres do korespondencji: ul. Podwale 15, 20-117 Lublin)
e-mail: duszpasterstwo.rodzin@diecezja.lublin.plModlitwa za Rodzinę
Św. Jana Pawła II
Papieża RodzinyBoże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi
przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa, "narodzonego z Niewiasty",
i przez Ducha Świętego,
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości
dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin
i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów,
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to
za pośrednictwem Świętej Rodziny z Nazaretu –
ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo
w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana Naszego,
który jest Drogą, Prawdą i Życiem
na wieki wieków. Amen.

 

 

PAPIEŻ PAWEŁ VI 
- BŁOGOSŁAWIONY

Zwieńczeniem III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów na temat rodziny była uroczysta Msza Św. beatyfikacyjna (19 X 2014r.). To papież Paweł VI m.in. napisał encyklikę "Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego" (27 VII 1968r.), poświęconą godności przekazywania życia w małżeństwie - umiał powiedzieć zdecydowane "nie" rewolucji seksualnej i odważnie dał krytyczną moralną ocenę antykoncepcji.

 Liturgiczne wspomnienie błogosławionego Pawła VI - 26 września

Modlitwa o otrzymanie łaski za wstawiennictwem Pawła VI

Panie, nasze ubóstwo prowadzi nas do Ciebie z prośbą o pomoc.
Czynimy to w przekonaniu, że serce Twego Ojca jest zawsze gotowe, aby słuchać potrzeb swoich dzieci.
Orędownikiem w naszych potrzebach niech stanie się papież Paweł VI, Papież dialogu, Papież pielgrzymujący, Papież cywilizacji miłości.
I wraz z nim, Twoim dobrym i wiernym sługą, który odpoczywa w Twym szczęściu, zanosimy nasze błaganie.
O Panie, przez wstawiennictwo papieża Pawła VI udziel nam tej łaski, o którą prosimy: ...
Niech się stanie wola Twoja.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu... 

Adhortacja Apostolska "Amoris Laetitia" (Radość miłości) to dokument Ojca Świętego Franciszka podpisany 19 marca, a opublikowany 8 kwietnia 2016 r. Stanowi on podsumowanie dwóch zgromadzeń Synodu Biskupów poświęconych rodzinie, które odbyły się w październiku 2014 i 2015 r. To obszerny dokument (325 punktów) a jednocześnie piękna opowieść o miłości w rodzinie. Ma on służyć dobru wszystkich rodzin i każdego człowieka - młodych i starszych.

"Wszyscy jesteśmy powołani, aby nieustannie dążyć ku temu, co nas przekracza, w tym pokonywania naszych ograniczeń, a każda rodzina powinna żyć tą nieustanną zachętą. Rodziny, podążajmy naprzód i nie ustawajmy! Mamy obietnicę, że więcej jeszcze zawsze przed nami. Nie traćmy nadziei z powodu naszych ograniczeń, ale nie rezygnujmy też z dążenia do pełni miłości i jedności, które zostały nam obiecane.

Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie,
w was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i Wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,
przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,
usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!
Amen.

Małżonkowie Zelia (1831 – 1877) i Ludwik Martin (1823 – 1894), rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus zostali beatyfikowani 19 X 2008 r. w Lisieux (Francja). Są wzorem dla współczesnego pokolenia w tym co dotyczy moralności małżeńskiej i otwartości na życie.
13 lipca 1858 r. Ludwik poślubił poznaną trzy miesiące wcześniej Zelię, która – jak sama później wyznała – gdy pierwszy raz spotkała go na ulicy, usłyszała głos wewnętrzny: „ To ten, którego przygotowałem dla Ciebie”. Oboje małżonkowie doczekali się łącznie 9-orga dzieci: dzieciństwo przeżyło tylko pięć córek – wszystkie zostały zakonnicami, czworo dzieci zmarło – dwóch chłopców i dwie dziewczynki. Wielkim źródłem wiedzy o codziennym życiu małżonków, o ich uczuciach, religijności i życiu duchowym, są listy. Zachowało się 218 listów Zelii do męża i 16 Ludwika do żony. W 1994 r. Jan Paweł II zatwierdził ich cnoty heroiczne. Zelia i Ludwik Martin są drugim małżeństwem, beatyfikowanym przez Kościół w naszych czasach. 18 X 2015 r. odbyła się ich kanonizacja – papież Franciszek ogłosił ich świętymi podczas synodu biskupów o małżeństwie i rodzinie.
NIECH MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA I RODZICIELSKA NOWYCH ŚWIĘTYCH STANIE SIĘ WZOREM I NATCHNIENIEM DLA MAŁŻENSTW I RODZIN.

Modlitwa:
Panie Boże, Miłości wieczna, Ty w świętych małżonkach Ludwiku i Zelli Martinach ofiarowałeś nam przykład świętości osiągniętej w życiu małżeńskim. Zanurzeni w codziennej pracy, doświadczani cierpieniem i różnymi trudnościami, pogłębiali wiarę, nadzieję i miłość, wychowując swoje dzieci do świętości. Niech ich modlitwa i przykład życia pomagają nam kroczyć drogą do pełni szczęścia w niebie.
Jeżeli to jest Twoją wolą, Panie, udziel mi łaski, o którą Cię proszę za wstawiennictwem św. małżonków Ludwika i Zelii Martinów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

5 czerwca 2016 r. w Watykanie odbyła się kanonizacja błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego, patrona dzieci poczętych i obrońców życia oraz kobiet, które mają problemy z donoszeniem ciąży. Jego beatyfikacja odbyła się w Licheniu 16 września 2007 r.

Litania do świętego Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin
ks. dr Grzegorz Trąbka
ul. Bp M. Fulmana 9, 20-492 Lublin
tel. 603-198-214
e-mail: g.trabka@kuria.lublin.pl

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin (zastępca)
ks. dr Łukasz Pyda
ul. Staszica 16 a, 20-081 Lublin
tel. (81) 534-99-22; 608426248
e-mail: lukaszpyda@poczta.fm

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego
dr Halina Iwańczyk
ul. Podwale 15, 20-117 Lublin
tel. (81) 532-65-25
tel. dom. (81) 743-99-01

 

 

"Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę" pisał Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej Familiaris consortio wskazując na wielkie zadanie jakie staje przed społeczeństwami świata przełomu XX i XXI wieku. Kościół Chrystusowy dostrzega to szczególne miejsce rodziny w dzisiejszym świecie oraz zadania, które przed nią stają. Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Kościoła stanowią fundament całego społeczeństwa ludzkiego oraz są jednym z najcenniejszych dóbr ludzkości. Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin ogłoszone przez Episkopat Polski w dniu 1 maja 2003 r. duszpasterstwo rodzin określa jako system kościelnych działań, które zmierzają do urzeczywistnienia zbawczego planu, dotyczącego małżeństwa i rodziny. Osią jego jest prawda o małżeństwie i rodzinie, nieomylnie przekazywana, interpretowana i odnoszona do "znaków czasu" przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Do duszpasterstwa rodzin należy także wszechstronna troska o zapewnienie warunków sprzyjających realizacji tej prawdy, oraz konkretna pomoc udzielana rodzinie w wypełnianiu jej powołania. (por. FC 1).

Aktualności
PUBLIKACJA JUBILEUSZOWA
Zapraszamy do nabywania!

Papież Franciszek do narzeczonych
Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski
Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar
Spotkania SYCHAR-u na terenie archidiecezji odbywają się w Puławach i Lublinie. W Puławach w każdą pierwsza sobotę miesiąca w parafii
Miłosierdzia Bożego przy ulicy Kowalskiego 1 o godz. 16. W Lublinie w każdą trzecią sobotę miesiąca w Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej przy
ulicy Roztocze 1 na Węglinie o godz. 15:00. Bliższe informacje na stronie
www.lublin.sychar.org