PRZYGOTOWANIE  BEZPOŚREDNIE  DO MAŁŻEŃSTWA I ŻYCIA RODZINNEGO

( KATECHIZACJA    PRZEDŚLUBNA )

obowiązujące   w  Archidiecezji  Lubelskiej

 

Na przygotowanie przed ślubem składa się:

 1. wstępna rozmowa Ks. Proboszcza z narzeczonymi

Rozmowa ta ma miejsce bezpośrednio po zgłoszeniu woli zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, które powinno mieć miejsce na co najmniej 3 miesiące przed przewidywaną datą ślubu. Wkrótce po tej rozmowie należy skontaktować się             z Parafialnym Doradcą Życia Rodzinnego i zaplanować terminy spotkań w Parafialnej Poradni Rodzinnej.

 1. skrócona katechizacja przedślubna, 3 – miesięczna i obejmująca 10 katechez
 • Kim jest dla mnie Jezus Chrystus ?
 • Miłość w małżeństwie. Drogi i rozdroża miłości.
 • Powołanie do społeczności wierzących ( Kościół – to my ).
 • Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej.
 • Bóg chce nas zbawić w Kościele – Sakramenty.
 • Kształtowanie życia rodzinnego ( życie religijne, organizacja domu, tradycje     i obyczaje ).
 • Małżeństwo sakramentem. Liturgia sakramentu małżeństwa.
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo i naturalne planowanie rodziny.
 • Co to znaczy wierzę ? Co to znaczy być chrześcijaninem ?
 • Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego.
 1. trzy indywidualne spotkania z Parafialnym Doradcą Życia Rodzinnego

Te spotkania służą ukazaniu, w jaki sposób narzeczeni mogą rozwijać wzajemną miłość małżeńską i odpowiedzialne rodzicielstwo zgodnie z zamysłem Bożym oraz umiejętności rozróżniania godziwych i niegodziwych moralnie metod planowania rodziny. Jednocześnie narzeczeni uczą się prowadzenia obserwacji objawów płodności i ich interpretacji. Stąd ważne jest, by odbywały się w odpowiednich odstępach czasowych – należy zgłosić się do Parafialnej Poradni Rodzinnej na co najmniej 3 miesiące przed ślubem, by zaplanować terminy spotkań z Parafialnym Doradcą Życia Rodzinnego.

 1. udział w dniu skupienia

Celem tego dnia jest pomoc narzeczonym w przeżywaniu ich miłości w łączności      z Chrystusem. Jest ważną okazją duchowego przygotowania do głębszego zrozumienia sakramentu małżeństwa. Jego program zawiera m.in. katechezę, nabożeństwo pokutne, adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź świętą, Mszę Świętą z homilią ( z aktywnym udziałem narzeczonych ), życzenia dla narzeczonych.

 1. końcowa rozmowa duszpasterska z narzeczonymi

Ta rozmowa służy sprawdzeniu, czy narzeczeni są należycie przygotowani do godnego i ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

 1. dwukrotna spowiedź przedślubna

– pierwsza spowiedź po zgłoszeniu na zapowiedzi

– druga spowiedź przed ślubem

W wypadkach wyjątkowych istnieje skrócona procedura przygotowania do małżeństwa – należy o nią pytać w Kancelarii Parafialnej.

Pomocą w głębszej realizacji przygotowania mogą służyć m.in. publikacje:

„ Katechezy dla narzeczonych” Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej

„ Miłość, małżeństwo, rodzina” praca zbiorowa pod red. Fr. Adamskiego

„ Psychologia domowa” M. Braun – Gałkowska

„ Kontakt psychiczny w małżeństwie i rodzinie” E. Sujak

„ Kiedy jestem płodna, a kiedy nie” A. Lichtarowicz

Encyklika „ Humanae Vitae”

„ Budować dom na skale” Bp Karol Wojtyła

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Lubelskiej

20-108 Lublin, Al. Unii Lubelskiej 15  tel. 81/ 532-65-25

Dyżury w poniedziałki w godz. 10.00-14.00 i we środy w godz. 14.00-17.00

www.rodziny.kuria.lublin.pl