MODLITWA   DO   MATKI   BOŻEJ   Z   GUADALUPE

ZA   NIENARODZONYCH   I   OFIARY   ABORCJI

Święta Matko Boga i Kościoła, nasza Pani z Guadalupe, zostałaś wybrana przez Ojca dla Syna w Duchu Świętym. Jesteś niewiastą obleczoną w słońce, która troszczy się o narodziny Chrystusa, podczas gdy szatan, czerwony smok, czeka, by pożreć Twe Dziecko. Podobnie czynił Herod szukający, aby zniszczyć Twego Syna, naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, dokonując podczas tego rzezi wielu niewinnych dzieci. Tak dzisiaj czyni się przez aborcję, zabijając wiele niewinnych, nienarodzonych dzieci, przy udziale wielu matek atakujących ludzkie życie i Kościół, Ciało Chrystusa.

Matko niewiniątek, chwalimy Boga w Tobie za Jego dary dane Tobie przez Twe Niepokalane Poczęcie, Twoją wolność od grzechu; Twoją pełnię łaski, Twoje macierzyństwo Boga i Kościoła, Twoje wieczne dziewictwo i Twoje Wniebowzięcie z ciałem i duszą do nieba. O, Wybawienie chrześcijan, błagamy Ciebie o ochronę dla wszystkich matek nienarodzonych i dzieci w ich łonach. Wstawiamy się do Ciebie o Twą pomoc w zatrzymaniu holokaustu aborcji. Nakłoń serca, aby szanowano życie!

Święta Matko, modlimy się do Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca za wszystkie matki i wszystkie nienarodzone dzieci, aby mogły żyć tu na ziemi i, dzięki Najdrogocenniejszej Krwi przelanej przez Twego Syna, mogły dostąpić życia wiecznego z Nim w niebie. Modlimy się również do Twego Bolesnego      i Niepokalanego Serca za wszystkich dokonujących aborcji i wszystkich stronników aborcji, aby nawrócili się i opowiedzieli się za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, jako za ich Panem i Zbawicielem. Broń wszystkie swoje dzieci w walce przeciw szatanowi i wszystkim złym duchom w tej teraźniejszej ciemności. Pragniemy, aby niewinne, nienarodzone dzieci, które umierają bez chrztu, były ochrzczone i zachowane. Prosimy, abyś uzyskała tę łaskę dla nich   i żal, pojednanie i wybaczenie od Boga dla ich rodziców i zabójców.

Niech jeszcze raz w historii świata odsłoni się nieskończona moc litościwej miłości. Niech ona położy kres złu. Niech przemieni sumienia. Niech Twoje Bolesne i Niepokalane Serce odsłoni dla wszystkich światło nadziei. Niech Chrystus Król króluje nad nami, naszymi rodzinami, miastami, naszymi narodami i całą ludzkością. O łagodna, o kochająca, o słodka Dziewico Maryjo, usłysz nasze prośby i przyjmij ten płacz naszych serc!

O Matko Boża z Guadalupe, obrończyni nienarodzonych, módl się za nami!

12 grudnia – wspomnienie Matki Bożej z Guadalupe

Post navigation