Lipiec – miesiąc poświęcony Krwi Zbawiciela

Krew Jezusa Chrystusa jest dla nas źródłem największej radości, jakiej świat nie może ofiarować; radości, że można miłować i świadomości, że jest się kochanym – powiedział Św. Jan Paweł II.

Krew Baranka zmyła nasze grzechy. Za wielką cenę zostaliśmy wykupieni. Najodpowiedniejszym miesiącem, by sobie to uświadomić, jest … rozpalony słońcem lipiec. To wówczas Kościół   w wyjątkowy sposób czci Najdroższą Krew Chrystusa.

1 lipca 2001 r. tuż przed modlitwą Anioł Pański przypomniał:

„ Zaczyna się lipiec, miesiąc, który zgodnie z ludową tradycją poświęcony jest kontemplacji Najświętszej Krwi Chrystusa, niezgłębionej tajemnicy miłości i miłosierdzia. Krew Chrystusa jest ceną, którą Bóg zapłacił, aby wyzwolić ludzkość z niewoli grzechu i śmierci. Jest niezbitym dowodem miłości Niebieskiego Ojca do każdego człowieka, bez żadnego wyjątku. To Krew, której jedna kropla może wybawić cały świat od wszelkiej winy.”

A Benedykt XVI w 2010 r. w katedrze westminsterskiej pw. Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa przypomniał: „ Wylana Krew Chrystusa jest źródłem życia Kościoła.”

„ Mamy, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca Świętego przez krew Jezusa” ( Hbr 10,19 ) – przypomina autor Listu do Hebrajczyków. 

Papież Jan XXIII 24 stycznia 1960 r. zatwierdził tekst litanii do Najdroższej Krwi Pana Jezusa i gorąco zachęcał wiernych do szerzenia tego kultu. Papież zatwierdził kult Najdroższej Krwi i zrównał go z kultem Najświętszego Imienia Jezus i Najświętszego Serca Jezusowego.

LITANIA DO NAJDROŻSZEJ KRWI CHRYSTUSA


Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać,  daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ODKUPIŁEŚ NAS PANIE KRWIĄ SWOJĄ

Post navigation