WARSZTATY    POGŁĘBIENIA   WIĘZI

MAŁŻEŃSKIEJ    I   RODZINNYCH

ORAZ   ROZWIĄZYWANIA

PODSTAWOWYCH   PROBLEMÓW

ŻYCIA   MAŁŻEŃSKIEGO

( skierowane do małżeństw i rodzin )

„ OD BOŻEGO PODOBIEŃSTWA… DO ZGODNEGO MAŁŻEŃSTWA”

prowadzi

PROFESOR KRYSTIAN WOJACZEK

( twórca Inicjatywy FAMILIAE CIVITAS )

Miejsce: Dom Rekolekcyjny w Nałęczowie k/ Lublina ul. B. Prusa 28

w dn. 29 IX 2017 r. piątek ( o 18.00 kolacja ) –

1 X 2017 r. niedziela ( o 13.00 obiad )

szczegóły: www.familiaecivitas.eu

 

Warsztaty z Profesorem Krystianem Wojaczkiem

Post navigation