Katedra Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Nauk Teologicznych KUL, Rada do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski oraz Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową w Roku Rodziny z okazji 40-lecia adhortacji Familiaris consortio pt: DUSZPASTERSTWO RODZIN W ŚWIETLE ADHORTACJI FAMILIARIS CONSORTIO I AMORIS LAETITIA. ZAMYSŁ – KONTYNUACJA – ODNOWA, w dniu 19.01.2022 r. (on-line, MS Teams)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3arzOyYRrcs_LhpWj1cJG4dZg7f0CuTT8JeqCEP9lFCwc1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1c9a7342-6489-4182-a244-cf84d902a5c0&tenantId=be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435

9.00 – Otwarcie Konferencji – ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, Dziekan Wydziału Teologii KUL

            – Słowo wstępne – Biskup dr hab. Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP

            – Wprowadzenie – ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL, Kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin

9.30 – SESJA I: U ŹRÓDEŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN

– La teologia del matrimonio nelle esortazioni Familiaris consortio e Amoris laetitia. Aspetti pastorali

(Teologia małżeństwa w adhortacjach Familiaris consortio i Amoris laetitia. Aspekty pastoralne)

o. prof. Maurizio P. Faggioni OFM, Accademia Alfonsiana, Roma

– Adhortatio Apostolica „Familiaris consortio” als Aufruf zur Entfaltung der Familienseelsorge

(Adhortacja Familiaris consortio wezwaniem do rozwoju duszpasterstwa rodzin)

ks. dr Helmut Prader, Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI, Heiligenkreuz

– Kontynuacja i odnowa duszpasterstwa rodzin w adhortacji Amoris laetitia

ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM w Poznaniu

11.30 – SESJA II: KOŚCIÓŁ TOWARZYSZĄCY RODZINIE

– Przygotowanie do małżeństwa w świetle adhortacji Familiaris consortio i Amoris laetitia

ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL

– L’accompagnement pastoral des couples et des familles. La perspective du ministère paroissial (Towarzyszenie pastoralne małżonkom i rodzinom. Perspektywa duszpasterstwa w parafii)

–  ks. prof. François-Xavier Amherdt, Université de Fribourg

– Towarzyszenie osobom w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich

–    ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL

13.00 – SESJA III: KOŚCIÓŁ DOMOWY PODMIOTEM DUSZPASTERSTWA RODZIN

– Duchowość małżeńska w ujęciu adhortacji Familiaris consortio i Amoris laetitia

ks. dr Jan Kobak, KUL

– Wychowanie w rodzinie katolickiej. Realizacja powołania małżonków a współczesne wyzwania

dr hab. Małgorzata Królczyk, UPJP II w Krakowie

– Dyskusja

– Zakończenie konferencji

SESJA POSTEROWA

(http://duszpasterstworodzin.edu.pl/konferencje)

WYZWANIA DUSZPASTERSTWA RODZIN

– Potrzeba pomocy psychologicznej w duszpasterstwie małżeństw – mgr Olga Walecka (KUL)

– Wsparcie psychoterapeutyczne rodzin osób niepełnosprawnych
ks. mgr lic. Oleh Salamon, Ivan Franko National University of Lviv

– Duszpasterska troska o osoby żyjące w wolnych związkach – ks. mgr Jakub Kozak (KUL)

– Duszpasterstwo małżeństw mieszanych – ks. mgr Michał Siduniak (KUL)

19.01.2022 „Duszpasterstwo rodzin w świetle adhortacji Familiaris consortio i Amoris laetitia. Zamysł – kontynuacja – odnowa”

Post navigation