„ Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi” ( EV 42 ).

25 lat temu, 25 marca 1995 r., w uroczystość Zwiastowania i Wcielenia, Jan Paweł II ogłosił encyklikę Evangelium vitae, jeden z najważniejszych dokumentów swojego pontyfikatu. Od tamtego czasu dzień ten jest obchodzony w Polsce jako Dzień Świętości Życia.

W roku 25. rocznicy Evangelium vitae mamy kolejną sposobność, by na nowo docenić wartość ludzkiego życia i być za nie Stwórcy wdzięcznym. Tym bardziej, że w minionym 2019 r. pozbawiono życia na całym świecie ponad 42 mln 300 tys. nienarodzonych dzieci (w 2018 r. w wyniku aborcji straciło życie 41 mln 900 tys. dzieci). Oczekując na podejmowanie kolejnych działań ustawodawczych w polskim parlamencie, mamy kolejny raz okazję, by włączyć się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Ten jubileusz skłania do refleksji nad treścią encykliki oraz stawiania pytań o aktualność jej przesłania. Wciąż bowiem potrzebna jest nam odwaga i determinacja w walce z kulturą śmierci i w budowie cywilizacji życia.

25 marca – Dzień Świętości Życia

Post navigation