27 IV mija kolejna rocznica zbrodniczej ustawy aborcyjnej, która obowiązywała od 27 IV 1956 roku aż do 7 I 1993 roku. Była ona jedną z zasadniczych przyczyn zabójstwa ponad 20 milionów polskich nienarodzonych dzieci.

Niech ten dzień 27 IV 2018 r. będzie czasem pokuty i modlitwy przebłagalnej, indywidualnej i w parafiach, by wynagrodzić za grzechy przeciwko ludzkiemu życiu oraz błagać o opamiętanie dla wszystkich, którzy godzą w życie ludzkie.

Modlitwa za przyczyną św. Barnaby
Boże, Ty wiesz, że nasza radość może być pełna tylko wtedy, gdy kroczymy drogą sumienia i świętości. Ty wiesz, jak dramatyczny niepokój wnosi w serce człowieka dokonanie zbrodni, którą jest aborcja. Za pośrednictwem świętego Barnaby – „ Syna Pocieszenia” i patrona ludzi w smutku, prosimy Cię o dar nawrócenia, pojednania i nadziei dla wszystkich, którzy dopuścili się udziału w zabójstwie niewinnych dzieci. Amen.

27 kwietnia – Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu

Post navigation