Konwencja o Prawach Dziecka to międzynarodowy dokument ONZ   z 20 listopada 1989 r. który został podpisany przez niemal wszystkie państwa świata ( 193 ) i obejmuje ochroną życie człowieka przed narodzeniem. Świadczy o tym zapis z preambuły konwencji:

DZIECKO, Z UWAGI NA SWOJĄ NIEDOJRZAŁOŚĆ FIZYCZNĄ ORAZ UMYSŁOWĄ, WYMAGA SZCZEGÓLNEJ OPIEKI I TROSKI, W TYM WŁAŚCIWEJ OCHRONY PRAWNEJ, ZARÓWNO PRZED, JAK I PO URODZENIU ( par. 9 ). „ W rozumieniu niniejszej konwencji  „ dziecko” oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat”. A istota ludzka – jako osobny byt – bierze swój początek od momentu poczęcia. 

30. rocznica przyjęcia Konwencji o Prawach Dziecka

Post navigation