Jeśli potrzebujecie:

· zrozumienia w Waszym doświadczeniu bezdzietności

· duszpasterskiej pomocy w przeżywaniu tego problemu

· wsparcia w poszukiwaniu środowiska medycznego zgodnego z etyką katolicką

· zrozumienia ze strony innych małżeństw dotkniętych problemem bezdzietności

· pomocy w poszukiwaniu i odkryciu woli Bożej

dla Waszego małżeństwa, to:

Archidiecezjalny Duszpasterz
Mał
żeństw Bezdzietnych

zaprasza na:

Rekolekcje Wielkopostne

 dla Małżeństw Bezdzietnych 

10 – 11 marca 2018 r.

Lublin, parafia św. Jana Pawła II, ul. Fulmana 9

 

Prowadzący: ks. Arkadiusz Paśnik, Proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła w Lublinie, autor książek: „Obietnica”, „Znamię”, „Dar”, „Lęk” (link do filmu o książce).

Program Rekolekcji:

 10 marca 2018 r.          

– 18.00 – Msza św. o uproszenie potomstwa

– Modlitwa za małżeństwa i rodziny przy relikwiach św. Jana Pawła II

 11 marca 2018 r.          

– 18.00 – Msza św. z nauką dla małżeństw

­

Kontakt:

Ks. dr Grzegorz Trąbka, tel. 603-198-214

e-mail: bezdzietni@diecezja.lublin.pl

Z A P R A S Z A M Y


Post navigation