Celem tego Dnia, który obchodzony jest w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji (Encyklika „Evangelium vitae”). To czas szczególnej troski o dar życia i głoszenia prawdy o człowieczeństwie wszystkich istot ludzkich od momentu ich poczęcia oraz zdecydowanego upominania się o respektowanie przyrodzonego prawa do życia.
Ten Dzień jest kolejną możliwością, by podjąć dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Do Duchowej Adopcji zaproszenie są wszyscy: świeccy i duchowni, kobiety i mężczyźni, dzieci i osoby starsze. Polega ona na modlitwie w intencji jednego, znanego Bogu dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Przez 9 miesięcy odmawia się codziennie jedną tajemnicę Różańca oraz modlitwę „Panie Jezu” (jej tekst poniżej). Do tego można dołączyć własne dobrowolne postanowienia.

Modlitwa do codziennego odmawiania:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

9 kwietnia 2018 r. Dzień Świętości Życia

Post navigation