W 1914 roku, 18 listopada w okrutny sposób została zamordowana Karolina, prosta dziewczyna ze wsi Wał Ruda. W momencie śmierci miała zaledwie 16 lat. Zginęła, bo nie chciała stracić czystości. Wolała oddać życie niż siebie rosyjskiemu żołdakowi. Dziś mówimy o niej „ błogosławiona męczennica”. Dla wielu wyprasza cudowne łaski. Jej Sanktuarium w Zabawie nawiedza wielu pątników, także w dzień jej śmierci. „ Niech osoba bł. Karoliny, przez którą Bóg ciągle do nas przemawia, pomoże nam na nowo odkrywać wartość i piękno naszej wiary oraz żyć jej pełnią na co dzień. Niech Patronka polskiej młodzieży będzie Gwiazdą przewodnią na drogach wiary i rzeczywistego umiłowania Boga” ( ks. bp Andrzej Jeż ).

Modlitwa o kanonizację Błogosławionej Karoliny

Boże Wszechmogący, który tajemnice Królestwa objawiasz pokornym i ubogim, Ty prowadziłeś Błogosławioną Karolinę do świętości drogą wytrwałej modlitwy, sumiennego spełniania codziennych obowiązków, zaangażowania w parafialne apostolstwo i wierności Twojej nauce aż do śmierci.

Dopomóż mi trwać – jak Ona – na modlitwie, uczynić pracę służbą Tobie i bliźnim oraz gorliwie podejmować apostolskie dzieła we wspólnocie Kościoła. Wzmocnij mnie, Panie, Twą łaską, abym w obliczu przeciwności – za przykładem Błogosławionej Karoliny – swoją postawą chrześcijańską, a kiedy trzeba będzie nawet ofiarą życia, świadczył, że tylko Ty jesteś prawdziwym Życiem i najwyższym Dobrem.

Proszę Cię, Boże wszechmogący, aby Błogosławiona Karolina mogła zostać ukazana w chwale świętych Kościoła. Oby za Jej przykładem i wstawiennictwem młodzi ludzie XXI wieku odważnie szli drogą ewangelicznych błogosławieństw stając się światłem świata i solą ziemi, a wszyscy zagubieni i poszukujący Prawdy odnajdowali drogę do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  

BŁOGOSŁAWIONA KAROLINA KÓZKÓWNA – PATRONKA CZYSTYCH SERC ( 18 LISTOPAD )

Post navigation