Camino w języku hiszpańskim to droga, ale to również określenie kilku tras wiodących do Santiago de Compostela – miejsca, gdzie znajduje się grób św. Jakuba Starszego i gdzie od wieków pielgrzymują ludzie z całego świata. Obok Jerozolimy i Rzymu  stało się ono celem pielgrzymek; sama droga miała/ma być czasem pokuty i nawrócenia (w średniowieczu pielgrzymkę często zadawano w ramach pokuty jako karę za grzechy). „ Niewiele jest na naszym kontynencie szlaków, które równie czytelnie i dynamicznie ukazywałyby oś, wokół której ukształtowała się europejska cywilizacja i kultura. To historyczny i kulturowy kręgosłup Europy” – pisze D. Lipiński.

„ Droga ta, usiana tak licznymi świadectwami gorliwości, pokuty, gościnności, sztuki i kultury, opowiada wymownie o duchowych korzeniach Starego Kontynentu” ( Benedykt XVI ). „ Drogi św. Jakuba ukształtowały Europę. Europa zrodziła się w pielgrzymce, a jej ojczystym językiem jest chrześcijaństwo”   ( J. W. Goethe ).

Historia chrześcijańskich pielgrzymek jest długa – od IV wieku, kiedy chrześcijaństwo mogło wyjść z katakumb i stało się religią legalną. Jakie powody kierowały ludźmi? – wiele z tych powodów miało podłoże duchowe: służyć Bogu, adorować Go i oddawać się nieustannej modlitwie, wypełnić śluby, uzyskać przebaczenie za popełnione grzechy, uprosić potrzebne łaski, odzyskać zdrowie.

W średniowieczu wędrowali wszyscy: mnisi, chłopi, mieszczanie, rycerze i władcy.

A dzisiaj? Słowo pielgrzym oznacza tego, który nigdy nie jest u siebie, jest w nieustannej drodze ( łac. peregre to przebywanie poza domem, ojczyzną ). Dla wielu odbyta pielgrzymka oznacza stanie się po niej nowym człowiekiem – to symbol drogi, która wiedzie ku nawróceniu i do Chrystusa.

„ Będziemy szli bez wytchnienia

Upadający ze zmęczenia

Bez gromkich fanfar i okrzyków

Bez pozy dumnych wojowników

Będziemy szli – wbrew logice

Powolnym marszem całe życie

Będziemy mówić, że już dosyć

I dalej, dalej, dalej kroczyć ……….

Z wiarą w następny zakręt drogi

Co znów okaże się nie ten

W tajne przymierze z Panem Bogiem

W naszego trudu jakiś sens”         ( Imperatyw )  

Buen camino!

Post navigation