Każdy, kto pozwolił Bogu, aby jego serce zostało przepojone wrażliwością i troską o życie, nigdy nie będzie popierał niczyich dążeń do realizacji swoich roszczeń poprzez przemoc, nie stanie po stronie zbrojnego rozwiązywania konfliktów.

Miniony rok upłynął pod znakiem wojny na Ukrainie. Dlatego tematem przewodnim tegorocznej, trzeciej, edycji Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia jest pokój. Człowiek, który z miłością chroni dziecko w łonie matki, nie sięgnie po karabin. Dlatego jesteśmy przekonani, że: „Troska o życie od poczęcia wychowaniem do pokoju”.

Jak w minionych latach, naszą modlitwą pragniemy objąć wszystkie dzieci nienarodzone i ich rodziców, szczególnie gdy dowiadują się o chorobie dziecka. Będziemy się modlić za młodzież, by była wierna chrześcijańskim wartościom, za pielęgniarki, położne, lekarzy i farmaceutów, a także za polityków i dziennikarzy. Chcemy się też modlić o sprawiedliwość społeczną, przejawiającą się m.in. w realnej pomocy państwa dla osób z niepełnosprawnościami.

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia to okazja, by duchowo zaangażować się w działanie pro-life. W obronie życia modlitwa jest najważniejsza, a jednocześnie dostępna dla każdego. Kolejnym krokiem jest refleksja nad swoją postawą „za życiem”. Czy stać nas na drobne gesty codziennej życzliwości?

Zwykle nie potrzeba wiele, czasem wystarczy jedno z miłością wypowiedziane zdanie.

  1. Jak reagujemy, gdy nasi bliscy spodziewają się narodzin chorego dziecka?
  2. Czy pomagamy przezwyciężyć ich strach i lęk, czy raczej go potęgujemy?
  3. Jaki jest nasz stosunek do dużych rodzin?
  4. Czy wielodzietność to w naszych oczach błogosławieństwo, czy powód do pobłażliwego uśmieszku?
  5. A co z niepełnosprawnymi i starszymi? Na ile jesteśmy gotowi pomóc: finansowo, organizacyjnie, poświęcając swój czas?

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się w liturgiczne wspomnienie św. Józefa (19 marca), a zakończy w Dzień Świętości Życia (25 marca). Codziennie będziemy odmawiać modlitwę o pokój autorstwa papieży, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae oraz krótkie rozważanie.

Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy członków Rodziny, Przyjaciół, Znajomych ze wspólnot. Świat potrzebuje na nowo usłyszeć Ewangelię Życia, dobrą nowinę o życiu, które jest darem – kruchym, ale bezcennym.

https://pro-life.pl/wp-content/uploads/2023/02/broszura-tydzien-modlitw-o-ochrone-zycia-2023-e-wydanie.pdf

III TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA 19 – 25 III 2023 R.

Post navigation