Odbędzie się ono w Dublinie w dn. 21 – 26 VIII 2018 r. pod hasłem „Ewangelia rodziny radością dla świata”. Ojciec Święty zachęca, by przygotowaniom do tego wydarzenia towarzyszyła pogłębiona refleksja nad adhortacją apostolską „Amoris laetitia”, będąca podsumowaniem dwóch Synodów Biskupów o rodzinie.

 

List Ojca Świętego Franciszka na IX Światowe Spotkanie Rodzin na temat: “Ewangelia Rodziny: radość dla świata”
Dublin, 21–26 sierpnia 2018 r.
Czcigodny Brat
Kardynał Kevin Farrell
Prefekt Dykasterii dla Świeckich, Rodziny i Życia
Na zakończenie VIII Światowego Spotkania Rodzin, odbywającego się w Filadelfii we wrześniu 2015 roku, ogłosiłem, że następne spotkanie z rodzi-nami katolickimi z całego świata będzie miało miejsce w Dublinie. Chcąc teraz zainicjować odpowiednie przygotowanie, pełen radości potwierdzam, że spotkanie odbędzie się w dniach 21–26 sierpnia 2018 roku na temat: „Ewangelia Rodziny: radość dla świata”. W odniesieniu do tej tematyki i w trosce o jej rozwój chciałbym przekazać kilka wskazań. Jest to wyraźnym moim życzeniem, aby rodziny miały możliwość pogłębienia swojej re-fleksji i odkrycia sposobu dzielenia się treściami zawartymi w posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitita”.
Można by zapytać: czy Ewangelia jest ciągle radością dla świata? A także: czy rodzina jest dzisiaj dobrą nowiną dla świata?
Jestem przekonany, że tak! I to „tak” opiera się mocno na zamyśle Boga. Na miłości Boga do całego stworzenia i do korony stworzenia, którą jest człowiek. Bóg mówi „tak” dla związku pomiędzy mężczyzną i kobietą, w ich otwarciu i służbie życiu na wszystkich jego etapach. Jest to afirmujące działanie Boga dla ludzkości, tak często poranionej, maltretowanej i zdominowanej przez brak miłości. Rodzina jest zatem „tak” Boga, który jest Miłością. Tylko odkrywając miłość rodzina może okazywać, głosić i rodzić na nowo miłość Boga w świecie. Bez miłości nie można żyć jak dzieci Boże, jak małżonkowie, rodzice i bracia.
Pragnę podkreślić, jak ważne jest to, aby rodziny pytały się często, czy żyją rozpoczynając od miłości, dla miłości i w miłości. To w codzienności zna-czy dawać siebie, przebaczać sobie, nie tracić cierpliwości, uprzedzać drugiego w dobrym, okazywać sobie szacunek. O ile lepsze byłoby życie rodzinne, jeżeli każdego dnia żyłoby się w nim treścią trzech prostych słów „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”. Każdego dnia doświadczamy kruchości i słabości i dlatego wszyscy – rodziny i pasterze – potrzebujemy odkryć na nowo cnotę po-kory, która rodzi pragnienie, aby się formować, wychowywać i być wychowywanymi, pomagać i pozwolić sobie pomóc, towarzyszyć, rozeznawać i integrować wszystkich ludzi dobrej woli.
Marzy mi się Kościół wychodzący do ludzi, nie będący sam dla siebie punktem odniesienia; Kościół, który nie przechodzi obojętnie obok poranionego człowieka; Kościół miłosierny, który będzie głosił istotę objawiającego się Boga Miłości, którą jest Miłosierdzie. Jest to to samo miłosierdzie, które czyni nas nowymi w miłości; i wiemy, jak bardzo rodziny chrześcijańskie są miejscami miłosierdzia i świadkami miłosierdzia. Po Nadzwyczajnym Jubileuszu stają się one jeszcze wyraźniej miejscem przeżywania miłosierdzia i Spotkanie w Dublinie przyniesie konkretne tego znaki.
Zapraszam cały Kościół, aby miał na uwadze te wskazania podczas procesu przygotowania dusz-pasterskiego na Światowe Spotkanie.
Na Tobie, drogi Bracie, i na Twoich współpracownikach, spoczywa obowiązek przekazania w sposób szczególny nauczania „Amoris laetitia”, po-przez które Kościół pragnie, aby rodziny zawsze były w drodze, w tym pielgrzymowaniu wewnętrznym, które staje się manifestacją autentycznego życia.
Moją myśl kieruję w sposób szczególny do Archi-diecezji Dublin i do całego drogiego Narodu irlandzkiego, wyrażając wdzięczność za przyjęcie tego wyjątkowego wydarzenia i pełną radości zgodę na nie. Niech Pan Wam wynagradza, już od teraz udzielając Wam obfitych łask niebieskich.
Niech Święta Rodzina z Nazaretu prowadzi, towarzyszy i błogosławi Waszą służbę i wszystkie rodziny zaangażowane w przygotowanie wielkiego Światowego Spotkania w Dublinie.
Watykan, 25 marca 2017 r.
Papież Franciszek

IX Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie / Irlandia

Post navigation