IX Światowe Spotkanie Rodzin odbędzie się w dniach 21 – 26 sierpnia 2018 r. w Dublinie pod hasłem: „ Ewangelia rodziny – radość dla świata”. Ojciec Święty Franciszek wzywa rodziny na całym świecie, by przygotowaniom do tego wydarzenia towarzyszyła pogłębiona refleksja nad adhortacją apostolską „ Amoris laetitia”, która jest podsumowaniem dwóch Synodów Biskupów o rodzinie.

Link: List Papieża Franciszka z 25 marca 2017 r. z okazji Świat. Spotk. Rodzin

 

IX Światowe Spotkanie Rodzin

Post navigation