Giovanni Battista Montini urodził się 26 IX 1897 r. w lombardzkim miasteczku Concesio koło Brescii. Święcenia kapłańskie przyjął 28 V 1920 r.

Papieżem został 21 VI 1963 r. i przyjął imię Pawła VI. Jego 15 – letni pontyfikat przypadł na jeden z trudniejszych okresów w dziejach Kościoła XX w. Jest autorem 7 encyklik, 10 konstytucji apostolskich, 6 adhortacji, 11 listów apostolskich. Ogłosił 61 błogosławionych ( m. in. w 1971 r. o. Maksymiliana Kolbego, a w 1975 r. s. Marię Teresę Ledóchowską ) i 84 świętych. Po raz pierwszy w dziejach, w 1970 r. dwóm kobietom przyznał tytuły doktorów Kościoła – św. Teresa z Avili i św. Katarzyna ze Sieny.

KANONIZACJA BŁ. PAPIEŻA PAWŁA VI -14 X 2018 R.

Post navigation