Małżeństwo i rodzina — jak wielokrotnie przypomina Jan Paweł II — są bezpośrednio zaangażowane w dzieło nowej ewangelizacji, która stanowi szczególnie pilne zadanie Kościoła w obliczu bliskiego już Jubileuszu Wcielenia Jezusa Chrystusa.

Duszpasterstwo rodziny nie może być pojmowane wyłącznie jako duchowa opieka nad tą konkretną sferą rzeczywistości. Na rodzinę należy raczej patrzeć jako na podstawowy podmiot i przedmiot ewangelizacji, którego zadaniem jest świadczyć wobec całej chrześcijańskiej wspólnoty o bezinteresownej miłości, jaka winna charakteryzować każdą prawdziwie ludzką relację. W zwierciadle rodziny Kościół dostrzega zatem obraz relacji, jaką on sam winien nawiązywać ze światem, aby głosić mu Dobrą Nowinę.

LINK DO CZYTELNI OPOKI

Kościół o rodzinie

Post navigation


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.