Zapraszamy Małżeństwa i Rodziny na Marsz.  Marsz dla Życia  i Rodziny jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Tego dnia w trakcie Mszy św. w archikatedrze będą wystawione relikwie św. Joanny Beretty Molla, w 100. rocznicę jej urodzin i 60. rocznicę śmierci.

Domowy Kościół Ruchu Światło – Życie na Mszę św. przybędzie z ikoną Świętej Rodziny. W tym dniu rozpocznie się peregrynacja ikony w domach rodzin należących do Domowego Kościoła i w domach innych rodzin zainteresowanych peregrynacją.

Przygotowanie modlitewne do udziału w Marszu stanowi nabożeństwo 9 – dniowe /do prywatnego odmawiania /.

NOWENNA PRZED MARSZEM DLA ŻYCIA I RODZINY

Dzień pierwszy nowenny w obronie życia /6 maja/:

Módlmy się w intencji matek, które budzą się każdego ranka ze świeżym wspomnieniem dokonanej aborcji: by Pan Bóg swoją łaską uzdrowił ich serca i prowadził je łagodnie do źródła Swojej miłości i miłosierdzia w sakramencie pojednania. Prośmy, aby wszyscy, którzy byli zaangażowani w decyzje              o aborcji, odnaleźli nadzieję i ukojenie w bólu.

(chwila ciszy)

Panie Jezu, w społeczeństwie, w którym miliony ludzi padły ofiarą fałszywych obietnic kultury śmierci, daj nam świadczyć o miłosierdziu Twoim i spraw, aby wszyscy, którzy zostali poszkodowani w wyniku aborcji doświadczyli Twojej uzdrawiającej miłości.

1x Ojcze Nasz

3x Zdrowaś Maryjo

1x Chwała Ojcu

Moim postanowieniem na jutro będzie:

    – Poświęcić czas komuś, kto czuje się samotnym i potrzebuje otuchy lub

wsparcia.
   –  Pomodlić się za bliskich zmarłych i za tych, o których już nikt nie pamięta  w modlitwie.
    – Pomodlić się o ocalenie życia dziecka nienarodzonego.

Dzień drugi nowenny w obronie życia /7 maja/:

Módlmy się w intencji ojców, których dzieci, za ich przyzwoleniem i przy ich współpracy, zmarły w wyniku aborcji: aby dostąpili łaski skruchy i pojednali się z Bogiem.

(chwila ciszy)

Panie Jezu, nikt z nas nie jest w stanie w pełni zadośćuczynić za brak miłości bliźniego, lecz Ty w sakramencie pojednania, odpuszczasz nam nasze grzechy, ocierasz łzy zranień zadanych przez innych ludzi i dajesz nam siłę, aby wszystko zacząć od nowa.

1x Ojcze Nasz

3x Zdrowaś Maryjo

1x Chwała Ojcu

Moim postanowieniem na jutro będzie:

    – Bronić swoją postawą czyjegoś dobrego imienia.  
   –  Odmówić Koronkę do Miłosierdzia Bożego: za matki i ojców, którzy w wyniku aborcji stracili swoje  dziecko, prosząc, by znaleźli odwagę i drogę do pojednania z Bogiem.
    – Przeczytać o życiu świętego kanonizowanego przez św. Jana Pawła II.

Dzień trzeci nowenny w obronie życia /8 maja/:

Módlmy się w intencji rodziców i dziadków, pod wpływem których ich własne dzieci zdecydowały się na aborcję: by znaleźli pokorę i mądrość, aby rozpoznać zło jakiego się dopuścili, oraz by Bóg przebaczył im grzech przeciwko życiu.

(chwila ciszy)

Panie Jezu, nasze działania nie zawsze idą w parze z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Pomóż nam, aby nasze życie było zgodne z wiarą, a codzienna modlitwa nie była jedynie pustymi słowami, ale ufnym wołaniem do Ciebie – Dawcy Życia.

1x Ojcze Nasz

3x Zdrowaś Maryjo

1x Chwała Ojcu

Moim postanowieniem na jutro będzie:

–  Porozmawiać z rodzicami bądź rodzeństwem, by dowiedzieć się co u nich słychać, czym się martwią, a co ich cieszy.

 –  Poprosić Boga o łaskę wewnętrznej radości. Podzielić się swoją miłością do Chrystusa z tymi, którzy potrzebują duchowego wsparcia
 – Podziękować Bogu za Jego opiekę i docenić, jakim błogosławieństwem są nasze wygody.

Dzień czwarty nowenny w obronie życia /9 maja/:

Módlmy się w intencji za lekarzy, pielęgniarki, którzy wiedzą, że zbłądzili pomagając przy aborcji. Niech Bóg da im odwagę, by wyrzekli się zaangażowania w procedury aborcyjne, oraz by otworzyli swoje serca na wolę Boga.

(chwila ciszy)

Pozostańmy wytrwali w wyznawaniu Chrystusa, który jest Miłością Wcieloną, źródłem i celem naszego życia. Niech Jego miłość daje nam determinację i odwagę, by żyć dla Niego i dla innych, zwłaszcza tych najsłabszych spośród nas. Tak wielu świętych mamy w Kościele, którzy wspierają nas w powołaniu do świętości. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, który głosił z mocą i miłością „Ewangelię Życia” prośmy w intencji wszystkich obrońców życia w naszej ojczyźnie i na całym świecie.

1x Ojcze Nasz

3x Zdrowaś Maryjo

1x Chwała Ojcu

Moim postanowieniem na jutro będzie:

– Ofiarować 15 minut na adorację Najświętszego Sakramentu i pomodlić się za tych, którzy zmagają się z decyzją o życiu lub śmierci ich nienarodzonego dziecka.
     – Odmówić dzisiaj dziesiątek różańca za kogoś, kto cię skrzywdził lub rozczarował i poprosić Boga o gotowość przebaczenia tej osobie.
    –  Przypomnieć sobie, kiedy ostatnio spełniłeś uczynek miłosierdzia względem bliźniego.

Dzień piąty nowenny w obronie życia /10 maja/:

Módlmy się o ochronę życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci w krajach, w których legalnie dokonuje się aborcji, także o poszanowanie życia każdego poczętego dziecka w naszej ojczyźnie. 

(chwila ciszy)

Panie Jezu, nasze czasy są naznaczone kulturą odrzucenia, samotności i smutku. Zamiast przyjmować dzieci z radością i nadzieją, wiele zatwardziałych ludzkich serc obawia się zobowiązań, jakie są przed nimi stawiane i ich wpływu na życie codzienne. Wiele małżeństw zamyka się na dar życia z powodów egoistycznych. Prawa wielu państw legalizują niszczenie życia przez: aborcję, środki wczesnoporonne, badania na embrionach, procedury zapłodnienia In vitro, a w niektórych państwach poprzez wspomaganie samobójstwa i kary śmierci powodując smutek Twego Boskiego Serca. Przez Twoje zmartwychwstanie  – Panie Jezu spraw, abyśmy w wierze otworzyli swoje serca przed Tobą i powierzyli kulturę naszego życia Twojej odnawiającej mocy.  

1x Ojcze Nasz

3x Zdrowaś Maryjo

1x Chwała Ojcu

Moim postanowieniem na jutro będzie:

– Pomodlić się lub podjąć post w intencji poszanowania prawa każdego człowieka do życia. Postaram się skontaktować ze swoimi posłami lub radnymi aby poprosić ich o pomoc w promowaniu zasad i praw, które szanują życie.
 – Być wdzięczny Bogu. Postarać się dziś nie narzekać i nie być negatywnie nastawiony do innych.
 – Ofiarować Bogu wszystkie twoje działania na rzecz poszanowania życia ludzkiego.

Dzień szósty nowenny w obronie życia /11 maja/:

Módlmy się w intencji tych, których praca wiąże się z promowaniem aborcji i antykoncepcji: niech Bóg pomoże im zrozumieć, że rozwiązłość, którą promują, osłabia zdolność człowieka do dawania siebie innym w wiernej  i trwałej miłości, która jest pragnieniem każdego serca.

(chwila ciszy)

Panie Jezu, niepokoi nas, że wielu wierzących w Boga, wielu synów i córek Kościoła wybiórczo podchodzi do spraw wiary akceptując: aborcję, badania na embrionach, zapłodnienie In vitro, czy antykoncepcję. Pomóż im zrozumieć, że przyjmując taką postawę oddalają się od Boga, Pana życia i śmierci,                    a pociągając za sobą innych stają się znakiem zgorszenia.

1x Ojcze Nasz

3x Zdrowaś Maryjo

1x Chwała Ojcu

Moim postanowieniem na jutro będzie:

– Podczas wieczornej modlitwy przeprosić Pana Boga za tych, którzy w ten sposób podchodzą do spraw wiary.

– Uczynić małe wyrzeczenie, np. odmówić sobie dziś słodyczy, w duchu ekspiacji za grzechy najbliższych

– Podziękować Bogu za autentycznych świadków Chrystusa .

Dzień siódmy nowenny w obronie życia /12 maja/:

Módlmy się za przywódców państw i organizacji międzynarodowych, którzy sprzeciwiają się ograniczeniu aborcji, by Bóg pozwolił im zrozumieć brutalną przemoc aborcji i rzeczywistości post-aborcyjnego cierpienia doświadczanego przez wiele kobiet i mężczyzn.

(chwila ciszy)

Panie Jezu, wszystkie nasze działania muszą być zrodzone z ducha miłości,  i z przekonania, że naszą wolność odnajdziemy żyjąc prawdą. Broniąc godności ludzkiego życia, prośmy Świętego Jana Pawła II o wstawiennictwo za nas, by wszystko, co mówmy i robimy dla nienarodzonych dzieci i ich pogrążonych    w żałobie rodziców było pełne prawdy i współczucia.

1x Ojcze Nasz

3x Zdrowaś Maryjo

1x Chwała Ojcu

Moim postanowieniem na jutro będzie:

– Pomodlić się za tych, którzy nie byli jeszcze u spowiedzi wielkanocnej.

– Zaplanować w dniu jutrzejszym krótką adorację Najświętszego sakramentu.

– Podziękować  Bogu za dar życia.

Dzień ósmy nowenny w obronie życia /13 maja/:

Módlmy się za pracowników naukowych i farmaceutów, którzy zdecydowali się zajmować tworzeniem i produkcją środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych, aby Pan otworzył ich oczy na zagrożenie moralne i zdrowotne jakie te środki powodują w życiu kobiet oraz by nakłonił ich do działań na rzecz ratowania życia ludzkiego.

(chwila ciszy)

Panie Jezu, jak wielkie jest Twoje miłosierdzie. Twoja miłość dotyka nawet największych grzeszników. Ty powiedziałeś do św. Faustyny Kowalskiej: „im większy grzesznik, tym większe ma prawo do mego miłosierdzia” /Dz. 1182/. Uzdrów swoją łaską relacje międzyludzkie i międzypokoleniowe w rodzinie zranionej grzechem aborcji.   

1x Ojcze Nasz

3x Zdrowaś Maryjo

1x Chwała Ojcu

Moim postanowieniem na jutro będzie:

– Sięgnąć do nauczania św. Jana Pawła II zawartego w encyklice Evangelium Vitae.

– Uczciwie ocenić swoje zaangażowanie w życiu parafii /wspólnoty. Czy czujesz się współodpowiedzialny za duszpasterstwo i stan finansowy parafii?

– Pomodlić się za duszpasterzy w swojej parafii /wspólnocie.

Dzień dziewiąty nowenny w obronie życia /14 maja/:

Módlmy się za organizatorów Marszu Życia.

(chwila ciszy)

Panie Jezu, Ty podnosisz z upadku grzesznika i pocieszasz smutnych. Z uzdrowieniem przychodzi pokój i radość ze świadomości, że jesteśmy kochani przez Boga a nasze grzechy są odpuszczone. Przesłanie Ewangelii życia jest jedną wielką radością! Nasze powołanie do życia tą Ewangelią nie jest naznaczone smutkiem i rozpaczą, ale nadzieją, oczekiwaniem i wielką radością. „To do was, młodzi uczniowie Chrystusa należy ukazywanie światu, że wiara przynosi radość i prawdziwe, pełne i trwałe szczęście. … Ewangelia jest „dobrą nowiną”, że Bóg nas kocha i że każdy z nas jest dla Niego ważny. Ukażcie światu, że właśnie tak jest!” (Benedykt XVI, Orędzie na 27. Światowy Dzień Młodzieży, 15 marca 2012 r.).

1x Ojcze Nasz

3x Zdrowaś Maryjo

1x Chwała Ojcu

Moim postanowieniem na jutro będzie:

– Spędzić czas z członkami rodziny lub przyjacielem; zapytaj ich, czy chcieliby wraz z tobą zaangażować się w działania charytatywne.
– Pomodlić się za Fundusz Obrony Życia i za ruchy pro – life w naszej archidiecezji.
– Pomyśl, jak wspierać organizację obrońców życia i zaplanuj swój udział w jutrzejszym Marszu Życia w Lublinie.

Nowenna w obronie życia powstała na bazie doświadczeń Kościoła katolickiego w USA. W styczniu 2014 roku biskupi amerykańscy przed planowanym Marszem dla Życia poprosili wiernych o modlitwę specjalną Nowenną w obronie życia z nadzieją, że modlitwa ta dopomoże ludziom, którzy nie chcą uszanować Bożego planu i nastają na życie ludzkie, aby zmienili swoje nastawienie i dostrzegli wartość życia każdej istoty ludzkiej, a szczególnie tej najbardziej bezbronnej. Niech wspólne trwanie na modlitwie przed Bogiem w Roku Rodziny wzmocni nasze działania na rzecz poszanowania życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Tłumaczenie nowenny: Mariusz Piwowar.

Opracowanie nowenny: ks. dr Grzegorz Trąbka, archidiecezjalny duszpasterz rodzin, Lublin. 

15.05.2022 – Marsz dla Życia i Rodziny

Post navigation