ARCHIDIECEZJALNY  OŚRODEK  DUSZPASTERSTWA  RODZIN  W  LUBLINIE

prowadzi

zapisy na nową edycję 2023 – 2025

STUDIUM   ŻYCIA   RODZINNEGO

Program Studium ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje następujące grupy zagadnień:

 • socjologiczne uwarunkowania rodziny
 • psychologiczne uwarunkowania życia małżeńsko – rodzinnego
 • biomedyczne i seksuologiczne zagadnienia małżeństwa
 • naturalne planowanie rodziny
 • wychowanie dzieci
 • prawne aspekty małżeństwa i rodziny
 • rodzina w świetle pedagogiki
 • Biblia o małżeństwie i rodzinie
 • teologiczne aspekty małżeństwa i rodziny
 • moralne zagadnienia małżeństwa i rodziny
 • organizacja pracy duszpasterstwa rodzin w parafii
 • metody aktywizujące
 • praktyki poradnictwa rodzinnego

Studium daje szansę pogłębienia wiedzy i formacji osobistej dotyczącej małżeństwa i rodziny, a także przygotowuje do współpracy w Duszpasterstwie Rodzin na szczeblu parafialnym.

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu, od  października do czerwca, przez dwa lata. 

zapisy i zgłoszenia do 21 X 2023 r. prowadzi

Archidiecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

Al. Unii Lubelskiej 15, 20 – 108 Lublin

tel. 81 / 532 65 25

czynny w poniedziałki od 10.00 do 14.00 i we środy od 14.00 do 17.00

email: duszpasterstwo.rodzin@diecezja.lublin.pl

www.rodziny.kuria.lublin.pl

Nabór do Studium Życia Rodzinnego AL (2023-2025)

Post navigation