Ponad 300 lat temu Jezus objawił Małgorzacie Marii Alacoque swoje Serce i przekazał 12 obietnic skierowanych do ludzi, którzy będą Je czcić. Na prośbę polskich biskupów papież Klemens XIII ustanowił w 1765 r. uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa dla Królestwa Polskiego. Na cały Kościół uroczystość tę rozszerzył papież Pius IX w 1856 r. Natomiast Leon XIII w 1899 r. dokonał poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wielkim orędownikiem kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa był św. Jan Paweł II – w 1999 r. w Warszawie powiedział:

Pragnę przekazać słowa aprobaty i zachęty tym, którzy w Kościele z jakiegokolwiek  tytułu praktykują, pogłębiają i krzewią kult Serca Chrystusa, posługując się językiem i formami dostosowanymi do naszych czasów, tak aby móc go przekazać następnym pokoleniom w tym samym duchu, jaki zawsze go ożywiał.

Codzienne ofiarowanie się Bożemu Sercu:

Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie Serce bogate w miłosierdzie, wylałeś na świat cały miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego. Racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia,  i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii – dla zbawienia świata. W jedności z całym Kościołem i Jego Matką Maryją, przez Jej pośrednictwo, proszę Cię w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom. Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego w dniu dzisiejszym wypełnienia wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca. Przemień mnie i uczyń apostołem Twego Serca, bym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest Miłością. Amen.

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque 12 obietnic skierowanych do czcicieli Jego Serca:

Dam im łask, potrzebne w ich stanie.

Ustalę pokój w ich rodzinach.

Będę ich pocieszał w utrapieniach.

Będę ich pewną ucieczką, a szczególnie w godzinie śmierci.

Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.

Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.

Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.

Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.

Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.

Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.

W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaski pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce ani bez sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

W wersji poetyckiej obietnice brzmią następująco:

Wskażę im w życiu powołania drogę,

a nią idących swą łaską wspomogę

W rodzinie spokój i zgoda zagości,

bo złączę wszystkich więzią mej miłości

Gdy ból i smutek zadadzą im ranę,

Ja sam balsamem pociechy się stanę

Pod moim skrzydłem grot złego ich minie,

Jam ich ucieczką w ostatniej godzinie

Stąd wzrok mój na nich odpocznie łaskawy,

pobłogosławię codzienne ich sprawy

W Sercu mym źródło grzesznikom otworzę,

z którego płynie miłosierdzie Boże

Od mego Serca ognistych płomieni,

serce oziębłe e gorące się zmieni

Serca, co dotąd służą mi gorliwie,

jeszcze gorętszą miłością ożywię

Dom, gdzie, czcić będą obraz Serca mego

z błogosławieństwa zasłynie Bożego

Pracy kapłańskiej dam błogosławieństwo,

że z serc najtwardszych odniesie zwycięstwo

Czci mej szerzeniu gorliwie oddani,

w tym Sercu będą na wieki wpisani

Kto pierwsze piątki odprawi, jak trzeba,

nie umrze w grzechu, lecz wejdzie do nieba

Pierwszy raz w Polsce nabożeństwo czerwcowe było sprawowane 1 czerwca 1857 r.

w kościele Sióstr Wizytek w Lublinie. Papież Pius IX w 1859 r. polecił sprawować

to nabożeństwo w całej Polsce ( będącej wtedy pod zaborami ), a w 1873 r. zatwierdził

nabożeństwo czerwcowe jako oficjalną modlitwę Kościoła. Zaś Papież Leon XIII poświęcił

cały rodzaj ludzki Najświętszemu Sercu Jezusa 11 VI 1899 r.

NAJŚWIĘTSZE SERCE – 12 obietnic

Post navigation