18 luty 2003 r. – bardzo zimny dzień. Łódź i cała Polska ( ponad tysiąc osób ) żegna
człowieka podczas jego ceremonii pogrzebowej.

„Czyż my ( … ) – nie powinniśmy dzisiaj poczuć się ponad miarę obdarowani Osobą i Czynem Profesora?”

O kim mowa?


Profesor Włodzimierz Fijałkowski był „wiernym mężem jednej żony” i ojcem czwórki
dzieci. Więzień obozu koncentracyjnego, potem lekarz, profesor medycyny, dydaktyk, pisarz,
działacz społeczny, skuteczny organizator przemian w polskim położnictwie. Profesor jako
wybitny lekarz ginekolog-położnik jest twórcą polskiego modelu szkoły rodzenia i
psychoprofilaktyki porodowej, popularyzator wiedzy z zakresu NPR, naturalnego porodu i
karmienia, obecności ojca przy porodzie. Niezłomny obrońca życia od poczęcia do naturalnej
śmierci, promotor rodzicielstwa zgodnego z naturą, propagator idei: płciowości i płodności
jako dar i zadanie, znaczenia czystości i dziewictwa oraz wychowania do małżeństwa.
To „ Apostoł Życia” XX wieku. Całe życie Profesora to niezmordowana służba poczętemu
dziecku, trud ukazywania piękna daru płciowości i płodności, troska o ochronę praw rodziny,
bo to „ rodzina jest sercem cywilizacji”. „Płynę pod prąd, bo tylko tak mogę budować
cywilizację życia. Nigdy nie zboczę z trasy, nie zgubię celu. Służba życiu jest moim
powołaniem” – mówił Profesor.

PROF. WŁODZIMIERZ FIJAŁKOWSKI – SŁUGA PRAWDY. W 20. rocznicę jego śmierci

Post navigation