Z inicjatywy rodziców powstały dwie formy modlitwy różańcowej:
Różaniec Rodzin i Różaniec rodziców za dzieci

Różaniec Rodzin powstał 25 listopada 2018 r., w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. 18 maja 2019 r., w 99 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, odbyła się oficjalna
inauguracja Różańca Rodzin. Uczestnikami Różańca Rodzin są rodziny, małżeństwa, osoby
samotne, ale również pojedynczy członkowie rodzin, którzy z różnych względów nie mogą
podjąć modlitwy wspólnie ze swoją rodziną. Członkowie Różańca spotykają się codziennie
na modlitwie we własnych rodzinach i dołączają do tej modlitwy jedną dziesiątką różańca,
przypisaną na dany miesiąc.
Do zorganizowanej formy Różańca Rodzin można dołączyć poprzez:
formularz na stronie https://rozaniecrodzin.pl/
pocztę elektroniczną: kontakt@rozaniecrodzin.pl
pocztę zwykłą, pisząc na adres: Niepokalanów, Kampania Różańcowa, ul. Św. Maksymiliana
Kolbego 5, 96-515 Teresin
Spotkania modlitewne Różańca Rodzin odbywają się raz w miesiącu, w drugą sobotę
miesiąca, w bazylice Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w
Niepokalanowie o godz. 11:00. Więcej informacji o tej inicjatywie można znaleźć na stronie:
https://niepokalanow.pl/klasztor/informacje/rozaniec-rodzin

Różaniec rodziców za dzieci powstał w katolickiej wspólnocie modlitewno-
ewangelizacyjnej Marana Tha w Gdańsku-Oliwie w 2001 roku. Wszystko rozpoczęło się od
rekolekcji, w których uczestniczyli małżonkowie Ewa i Ireneusz Rogalowie z Gdańska.
Uświadomili sobie wtedy, że własne upadki, zaniedbania i słabości mogą wpływać na życie
ich dzieci. Wpadli na pomysł, aby w większej grupie rodziców rozpocząć modlitwę w intencji
swoich dzieci.
W jaki sposób założyć Różaniec rodziców? W parafii organizuje się „niedzielę zapisów”.
Ks. Proboszcz przekazuje tę informację w czasie ogłoszeń parafialnych, a założyciele grupy
różańcowej w parafii czekają na chętnych rodziców przy stoliku, na placu przed kościołem.
Informacja znajduje się również na stronie internetowej parafii oraz na stronie ogólnopolskiej
www.rozaniecrodzicow.pl. Z tej formy zgłoszenia rodzice też korzystają.
Rodzic codziennie modli się przydzieloną tajemnicą – dziesiątką różańca, którą samodzielnie
zmienia w następnym miesiącu na kolejną. W ten sposób, każdego dnia za dzieci z danej
róży, odmawiany jest cały różaniec. Raz w miesiącu członkowie Różańca spotykają się na
Mszy św., która jest odprawiana w intencji rodziców i dzieci.

Różaniec Rodzin i Różaniec rodziców za dzieci

Post navigation