BŁĘKITNE   ROZWIŃMY   SZTANDARY

Błękitne rozwińmy sztandary
Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń
Niech w sercach zagorze znicz wiary
I gromka niech ozwie się pieśń

Spod znaku Maryi rycerski my huf
Błogosław nam Chryste na bój
Stajemy jak ojce by służyć Ci znów
My Polska my naród lud Twój
Spod znaku Maryi rycerski my huf
Błogosław nam Chryste na bój
Stajemy jak ojce by służyć Ci znów
My Polska my naród lud Twój

Już świta już grają pobudki
Już Jezus przybliża się k’nam
Żyj święta radości precz smutki
Pan idzie i pierzcha w cień kłam

Pan idzie słoneczność rozlewa się w krąg
Pan idzie na świata siąść tron
Drży szatan wysuwa mu berło się z rąk
Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon
Pan idzie słoneczność rozlewa się w krąg
Pan idzie na świata siąść tron
Drży szatan wysuwa mu berło się z rąk
Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon

O Bogurodzico Dziewico
Tchnij siłę w marjański ten zew
Z otwartą stajemy przyłbicą
I serca Ci niesiem i krew

Siać miłość będziemy wśród burzy i słot
W zwycięski Ty powiedź nas szlak
A gdy nam tchu będzie i mocy już brak
Do nieba pokieruj nasz lot
Siać miłość będziemy wśród burzy i słot
W zwycięski Ty powiedź nas szlak
A gdy nam tchu będzie i mocy już brak
Do nieba pokieruj nasz lot

Litania – „ modlitwa szturmowa” nie tylko na miesiąc maj

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Kościoła,
Matko miłosierdzia,
Matko łaski Bożej,
Matko nadziei,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pociecho migrantów,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
– zmiłuj się nad nami.

W okresie wielkanocnym:
P.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się: Boże, który raczyłeś uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

W okresie zwykłym:

P: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

Pod Twoją obronę…

„Spod znaku Maryi…”

Post navigation