ARCHIDIECEZJALNE STUDIUM  ŻYCIA  RODZINNEGO W  LUBLINIE

 

Program  Studium  ma  charakter  interdyscyplinarny  i  obejmuje następujące  grupy  zagadnień:
·       socjologiczne uwarunkowania rodziny

·       psychologiczne uwarunkowania życia małżeńsko-rodzinnego

·       biomedyczne i seksuologiczne zagadnienia małżeństwa

·       naturalne planowanie rodziny

·       wychowanie dzieci

·       prawne aspekty małżeństwa i rodziny

·       rodzina w świetle pedagogiki

·       Biblia o małżeństwie i rodzinie

·       teologiczne aspekty małżeństwa i rodziny

·       moralne zagadnienia małżeństwa i rodziny

·       organizacja pracy duszpasterstwa rodzin w parafii

·       metody aktywizujące

·       praktyki poradnictwa rodzinnego

Studium daje szansę pogłębienia wiedzy i formacji osobistej dotyczącej małżeństwa i rodziny, a także przygotowuje do współpracy w Duszpasterstwie Rodzin na szczeblu parafialnym. Zajęcia odbywają się raz  w  miesiącu, od  października  do czerwca, przez dwa lata. Prowadzi je i zgłoszenia przyjmuje do 24 X  br. w miarę wolnych miejsc

ARCHIDIECEZJALNY OŚRODEK DUSZPASTERSTWA  RODZIN

20-117  Lublin,  ul.  Podwale  15,  tel. 81 /  532-65-25

czynny w:  poniedziałki od 10.00 do 14.00,  środy od 14.00 do 17.00

(oprócz lipca)

www.rodziny.kuria.lublin.pl                           e-mail: duszpasterstwo.rodzin@diecezja.lublin.pl

Rekrutacja do Studium Życia Rodzinnego

Post navigation