„Proponuję (…), aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia, podobnie jak dzieje się to już z inicjatywy niektórych Konferencji Episkopatów. Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.

Jan Paweł II, Evangelium vitae 85

Nawiązując do wezwania Ojca Świętego i Jego encykliki Evangelium vitae, zawierającej głęboką analizę wartości życia we współczesnym świecie, poczuwamy się przynagleni do szczególnej powinności głoszenia Ewangelii życia. Niszczący wpływ konfrontacji cywilizacji śmierci z cywilizacją życia winien Kościół w Polsce mobilizować do wielkiej modlitwy i apostolskich inicjatyw pro vita. Stąd też chcemy zaprosić wszystkie parafie, kościoły rektoralne oraz wszystkich ludzi do aktywnego udziału w Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia.

Tydzień Modlitw rozpoczyna się 19 marca (liturgiczne wspomnienie św. Józefa), kończy zaś w Dzień Świętości Życia 25 marca. W tych dniach będziemy się modlić za wszystkie dzieci nienarodzone, ich rodziców, szczególnie, gdy otrzymują trudną diagnozę prenatalną oraz za personel medyczny, polityków i dziennikarzy, osoby domagające się zabijania dzieci poczętych. Modlimy się także za młodzież, by była wierna chrześcijańskim wartościom. Na każdy dzień Tygodnia Modlitw jest przygotowany program nabożeństwa – szczegóły pod linkiem:

pro-life.pl/materialy-edukacyjne/

TYDZIEŃ MODLITW o OCHRONĘ ŻYCIA 19 – 25 marca 2022 r.

Post navigation