Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka zachęca do włączenia się w Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. To odpowiedź na wezwanie św. Jana Pawła II, który mówił, że: „Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat”. Słowa świętego Jana Pawła II są dziś szczególnie aktualne.

Jak mówią organizatorzy, Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpocznie się 2 kwietnia i potrwa do Dnia Świętości Życia, który w tym roku przypada wyjątkowo 8 kwietnia. „W kolejnych dniach będą nam towarzyszyły fragmenty Listu do rodzin „Rodzina Bogiem silna” św. Jana Pawła II. Wzorem ubiegłych lat będziemy też czytać krótkie rozważania oraz odmawiać modlitwę zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae.

Broszura i szczegóły na stronie: https://pro-life.pl/wp-content/uploads/2024/01/broszura-tydzien-modlitw-o-ochrone-zycia-2024-e-wydanie.pdf

Tydzień Modlitw o Ochronę Życia (2-8.04.2024)

Post navigation