WARSZTATY    POGŁĘBIENIA   WIĘZI MAŁŻEŃSKIEJ    I   RODZINNYCH

ORAZ   ROZWIĄZYWANIA PODSTAWOWYCH   PROBLEMÓW ŻYCIA   MAŁŻEŃSKIEGO

(skierowane do małżeństw i rodzin)

„ OD BOŻEGO PODOBIEŃSTWA…

DO ZGODNEGO MAŁŻEŃSTWA”

prowadzi PROFESOR   KRYSTIAN   WOJACZEK

(twórca Inicjatywy FAMILIAE CIVITAS)

Miejsce: Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny w Lublinie ul. Podwale 15

w dn. 17 VIII 2018 r. piątek (od godz. 17.00) – 19 VIII 2018 r. niedziela (do godz. 13.00)

szczegóły: www.familiaecivitas.eu

zapisy: duszpasterstwo.rodzin@diecezja.lublin.pl

Warsztaty dla małżonków

Post navigation