„ Losy Kościoła zależą od uczestnictwa w Eucharystii, w Wieczerniku” – powiedział abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, prezentując założenia nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019 – 2022. Rozpoczęty 1 grudnia 2019 r. pierwszy rok programu, jest realizowany pod hasłem „ Wielka tajemnica wiary”. 3 – letni program odbywa się pod hasłem „ Eucharystia daje życie” i koncentruje się na Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, jako tajemnicy celebrowanej oraz jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa. W związku z tym pierwszy rok programu realizowany jest pod hasłem „ Wielka tajemnica  wiary”. Hasło drugiego roku brzmieć będzie „ Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, zaś trzeciego roku „ Posłani w pokoju Chrystusa”.

„ Wielka tajemnica wiary” – rozpoczął się nowy program duszpasterski

Post navigation