Był rok 1531, w dniach 9 – 12 grudnia, Maryja, nosząca pod sercem Chrystusa, przyszła do prostego Indianina ( na chrzcie przyjął imię Juan Diego ), męża i ojca licznej rodziny. Do niego Maryja zwróciła się słowami: Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryją, zawsze Dziewicą, Matką Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem Nieba i ziemi.

Wizerunek Matki Bożej niestworzony ludzką ręką, a umieszczony na tilmie Juana Diego słynie cudami. Szacuje się, że w ciągu pierwszych kilku lat od objawień w mieście Meksyk i okolicznych prowincjach ochrzczono ok. 9 mln Indian, którzy nawrócili się przed obliczem Maryi z Guadalupe. Prawdziwą rewelacją jest odkrycie w ikonie tętna ( przez specjalistów z NASA ). Okazało się, że puls wynosi 115 uderzeń na minutę – jak bicie serca dziecka w łonie matki. 

3 maja 1953 r. kard. Miranda y Gómez, ówczesny prymas Meksyku, na prośbę polskiego episkopatu oddał Polskę w opiekę Maryi z Guadalupe. Polacy czczą Matkę Bożą z Guadalupe jako patronkę życia poczętego.

Matko Boża z Guadalupe, obrończyni życia poczętego, módl się za nami!

Modlitwa Benedykta XVI w intencji życia

Panie Jezu, który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją obecnością Kościół i historię ludzi, który w godnym podziwu Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi czynisz nas uczestnikami życia Bożego i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego, uwielbiamy Cię i błogosławimy.


W pokornym uniżeniu przed Tobą, Źródło i Miłośniku życia, prawdziwie obecny i żywy pośród nas, błagamy Cię:
Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia,
uzdolnij nas do dostrzegania wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona, przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia każdego dziecka, które sposobi się do życia.


Błogosław rodziny, uświęcaj małżeństwa, uczyń płodną ich miłość.
Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje parlamentów, aby ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia, każdego ludzkiego życia.
Kieruj pracą naukowców i lekarzy, aby postęp przyczyniał się do pełnego dobra osoby ludzkiej i aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości.


Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów, aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki, tak aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci.


Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią z powodu niemożności posiadania dzieci i w Twojej dobroci zapewnij im to, czego pragną.


Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi, aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości, pocieszenia Twojego Boskiego Serca.


Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary, w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę, od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym Dobrem i Zbawicielem, oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu, w nadziei na życie wieczne w Tobie, w jedności z Błogosławioną Trójcą.


Amen.

12 grudnia – wspomnienie NMP z Guadalupe, Patronki i Opiekunki nienarodzonych

Post navigation