Miłość rodzinna: Powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski ,

Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.

Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały i jako małe kościoły domowe niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,

jaką Chrystus obdarza Kościół.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny, które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.

Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,

aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.

Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,

oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.

Modlimy się za rodziców i dziadków:

niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz, a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi, w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.

Amen.

Tłumaczenie: Marta Wierzbicka-Kuczaj, Konsultor Rady ds. Rodziny KEP

………………………………………………………………………………..

Modlitwa małżonków do miłosiernego Ojca

Miłosierny Ojcze,

Święty Boże – Stwórco nieba i ziemi,

który żywym płomieniem miłości zjednoczyłeś nas dwoje w jedno.

Dziękujemy

przez Niepokalane Serce Twojej i naszej Matki Maryi Dziewicy

za życie, miłość, miłosierdzie i dar sakramentu małżeństwa.

Przepraszamy

za każde odstępstwo od Twojego planu miłości względem nas,

które zadało ranę Twojemu Najświętszemu Sercu.

Prosimy,

dopomóż nam zachować czystość serc,

abyśmy potrafili dokonać dzieła miłości, jakim jest małżeństwo.

Przyrzekamy

trwać w wierności, aby nasza miłość nieustannie wzrastała

i coraz czytelniej objawiała tajemnicę Boskiej komunii,

w której żyjesz z Twoim Jednorodzonym Synem e Duchu Świętym

przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

………………………………………………………………………

 Modlitwa do Świętej Rodziny

 Jezu, Maryjo i Józefie,

w was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,

do was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu,

 uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i Wieczernikami modlitwy,

autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu,

niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów:

ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,

niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,

przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,

jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie,

usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania! Amen.

30 XII ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY –  dzień modlitw o świętość małżeństw i rodzin

Post navigation