Św. Stanisław, kanonizowany 5 czerwca 2016r., jest patronem dzieci nienarodzonych, rodziców, którzy pragną potomstwa oraz dzieci mających kłopoty w nauce. To orędownik godności i świętości życia.

Modlitwa za dzieci nienarodzone

Święty Stanisławie Papczyński, patronie dzieci nienarodzonych, który szczególnie rozumiałeś, jak ważne jest istnienie ludzkie od dnia jego poczęcia, prosimy cię za każde nowe życie, otaczaj je opieką, aby rozwijało się na chwałę Boga i ku radości rodziców. Amen.

Modlitwa za rodziny pragnące potomstwa

Święty Stanisławie Papczyński, patronie rodziców oczekujących potomstwa, wyjednaj nam łaskę rodzicielstwa, byśmy realizując swe gorące pragnienie posiadania dziecka, służyli Bogu i bliźnim. Amen.

18 V – Wspomnienie Św. Stanisława Papczyńskiego

Post navigation