To święto obchodzone 15 maja jest ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1993r. Celem jego obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat znaczenia rodziny.

„Z Nazaretu płynie wezwanie – niech rodziny będą święte, pełne błogosławionej miłości i cnót domowego życia, niech kwitną żarem wielkodusznej dobroci.”

Papież Jan XXIII

O Jezu, światłości Rodziny Nazaretańskiej, błogosław mój mały kościół, moją rodzinę, utwierdzaj ją w wierze, podtrzymuj w doświadczeniach, udzielaj Swojej łaski i umacniaj ją w miłości. Amen.

Międzynarodowy Dzień Rodziny – 15 maja

Post navigation