Święty Jan Paweł II wielokrotnie zachęcał wszystkich do modlitwy w intencji obrony życia i rodziny. Troska o dzieci poczęte, trwałość małżeństw i szczęście rodzin to wartości, do których nawiązywał przez cały okres swego pontyfikatu. W encyklice Evangelium vitae ( 100 ) nawoływał:

PILNIE POTRZEBNA JEST WIELKA MODLITWA ZA ŻYCIE PRZENIKAJĄCA CAŁY ŚWIAT. (…) ZDOBĄDŹMY SIĘ ZATEM NA POKORĘ I ODWAGĘ MODLITWY I POSTU, ABY SPROWADZIĆ MOC Z WYSOKA, KTÓRA OBALI MURY OSZUSTWA I KŁAMSTWA, ZASŁANIAJĄCE PRZED OCZYMA WIELU NASZYCH BRACI I SIÓSTR NIEGODZIWOŚĆ CZYNÓW I USTAW WROGICH ŻYCIU I WZBUDZI W ICH SERCACH POSTANOWIENIA I ZAMIARY INSPIROWANE CYWILIZACJĄ ŻYCIA I MIŁOŚCI.

Życie zawsze jest dobrem ( EV 34 ).

25 marca – Dzień Świętości Życia

Post navigation