Święty Jan Paweł II wielokrotnie zachęcał wszystkich do modlitwy w intencji obrony życia i rodziny. Troska o dzieci poczęte, trwałość małżeństw i szczęście rodzin to wartości, do których nawiązywał przez cały okres swego pontyfikatu. W encyklice Evangelium vitae nawoływał:

PILNIE POTRZEBNA JEST WIELKA MODLITWA ZA ŻYCIE PRZENIKAJĄCA CAŁY ŚWIAT. (…) ZDOBĄDŹMY SIĘ ZATEM NA POKORĘ I ODWAGĘ MODLITWY I POSTU, ABY SPROWADZIĆ MOC Z WYSOKA, KTÓRA OBALI MURY OSZUSTWA I KŁAMSTWA, ZASŁANIAJĄCE PRZED OCZYMA WIELU NASZYCH BRACI I SIÓSTR NIEGODZIWOŚĆ CZYNÓW I USTAW WROGICH ŻYCIU I WZBUDZI W ICH SERCACH POSTANOWIENIA I ZAMIARY INSPIROWANE CYWILIZACJĄ ŻYCIA I MIŁOŚCI (Ev, n. 100).

Życie zawsze jest dobrem (EV, n. 34).

O Maryjo,
jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze
dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność
albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna
potrafili otwarcie i z miłością głosić
ludziom naszej epoki
Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej
jako zawsze nowego daru,
radość wysławiania jej z wdzięcznością
w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego
świadczenia o niej,
aby mogli budować,
wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli,
cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy,
który miłuje życie.               Jan Paweł II

25 marca – Dzień Świętości Życia

Post navigation