Święty Józef znany jest przede wszystkim jako patron rodzin, ojców, kobiet w ciąży, robotników oraz osób umierających.

Św. Józef jest także patronem Kościoła, patronem szczególnym, ponieważ jest wzorem ojcostwa pełnego: był kochający, troskliwy, czuły, mądry, ciągle obecny, zapewniał bezpieczeństwo i służył swojej rodzinie, sam usuwając się w cień.

20 marca w Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny ofiarujemy modlitwę temu wielkiemu Świętemu jako Opiekunowi Rodzin, w dowód wdzięczności za jego opiekę.

Rodzice często zawierzają mu swoje dzieci, a modlitwa do niego o poczęcie dziecka zaczyna być coraz bardziej popularna w wielu sanktuariach.

Akt oddania pod opiekę św. Józefa swojego dziecka

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, któremu Bóg powierzył troskę o Jezusa i Maryję. Tobie poświęcam i oddaję moje dziecko (dzieci):

(tutaj można wymienić imię bądź imiona dzieci).

Najlepszy mój Ojcze, św. Józefie, przyjmij moje dziecko (dzieci) za Twoje dziecko, wychowanka i ucznia. Prowadź je prostą drogą do Jezusa i Maryi i naucz je kochać Pana Jezusa i Jego Matkę, czystą i ofiarną miłością, dobrze się modlić i być posłusznym woli Bożej. Naucz je walczyć ze złymi skłonnościami, z pokusami ciała, świata i szatana oraz uwolnij moje dziecko od wszelkich zniewoleń i uzależnień. Naucz je pracy nad kształtowaniem charakteru i umiejętności nabywania cnót. Piastunie Syna Bożego, czuwaj nad moim dzieckiem, jak strzegłeś Dzieciątka Jezus i bądź troskliwym Opiekunem jego duszy.

Św. Józefie zawierzam Ci także całą moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen


W tym czasie zamieszania i niepewności pamiętajmy, że święty Józef został ustanowiony opiekunem Matki Bożej i Pana Jezusa.

Jest także naszym obrońcą i nigdy nas nie zawiedzie w tych czasach niepewności.

Św. Józef – patron na trudne czasy

Post navigation