TYŚ NASZĄ HETMANKĄ
Jasna Góra otrzymała od Papieża Franciszka przywilej odpustu
zupełnego „ in perpetuo” – oznacza to, że sanktuarium ma teraz ten
przywilej na zawsze ( ma wieczystą moc ). Ten odpust dany przez
Stolicę Apostolską na sposób stały to wyróżnienie szczególne.
Otrzymanie odpustu to zachęta do korzystania z wielkiego bogactwa
Kościoła – na tym szczególnym miejscu za pośrednictwem Bożej
Matki wierni zanoszą swe modlitwy do Boga; to przede wszystkim
troska o ducha każdego, który tu przybywa. Odpust można uzyskać
pod zwykłymi warunkami oraz nawiedzić Jasną Górę lub
w wyjątkowych sytuacjach np. choroby, pomodlić się przed Obrazem
Maryi Jasnogórskiej, zanieść wezwanie o wierność Polski jej
chrześcijańskiemu powołaniu oraz w obronie rodziny.


O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie
I w kościele i w sklepiku i w pysznej komnacie
W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.
Która perły masz od królów, złoto od rycerzy,
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami!
(…) I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę,
Matko Boska Częstochowska, pod Twoją obronę.
Niechaj druty się rozluźnią, niechaj mury pękną,
Ponad Polską, błogosławiąc, podnieś rękę piękną,
I od Twego łez pełnego, Królowo, spojrzenia
Niech ostatnia kaźń się wstrzyma, otworzą więzienia.
Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną,
Matko Boska Częstochowska, za Twoją przyczyną.
Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała,
A wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skala.
I Tyś była też mieczami pogańskimi ranną
A wciąż świecisz ponad nami, Przenajświętsza Panno.

Jan Lechoń

26 sierpnia – Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej

Post navigation