„Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” (Rdz 4, 10)

Z inicjatywy obrońców życia, 27 kwietnia przeżywany jest jako Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka. Jest to dzień rocznicy uchwalenia ustawy aborcyjnej w 1956 roku.

W naszej Ojczyźnie wciąż trwa batalia o ochronę życia ludzkiego. W 2018 r. w majestacie prawa przeprowadzono w Polsce 1081 aborcji, o 24 więcej niż rok wcześniej, w tym aż 1055 ze względu na „prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia nienarodzonego dziecka”. 16 kwietnia 2020 sejmowa większość zagłosowała za skierowaniem ustawy #ZatrzymajAborcję do Komisji Zdrowia oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Praktyka pokazuje, że komisje są dość oporne, aby pracować nad ochroną życia. Dlatego na portalu www.twojepetycje.pl ruszyła zbiórka podpisów pod petycją „Ratujcie dzieci zagrożone aborcją”.

Módlmy się, by w Polsce i na całym świecie ustało wreszcie zabijanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Modlitwa Benedykta XVI w intencji życia

Panie Jezu, który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją obecnością Kościół i historię ludzi, który w godnym podziwu Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi czynisz nas uczestnikami życia Bożego i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego, uwielbiamy Cię i błogosławimy.


W pokornym uniżeniu przed Tobą, Źródło i Miłośniku życia, prawdziwie obecny i żywy pośród nas, błagamy Cię:
Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia,
uzdolnij nas do dostrzegania wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona, przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia każdego dziecka, które sposobi się do życia.


Błogosław rodziny, uświęcaj małżeństwa, uczyń płodną ich miłość.
Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje parlamentów, aby ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia, każdego ludzkiego życia.
Kieruj pracą naukowców i lekarzy, aby postęp przyczyniał się do pełnego dobra osoby ludzkiej i aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości.


Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów, aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki, tak aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci.


Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią z powodu niemożności posiadania dzieci i w Twojej dobroci zapewnij im to, czego pragną.


Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi, aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości, pocieszenia Twojego Boskiego Serca.


Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary, w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę, od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym Dobrem i Zbawicielem, oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu, w nadziei na życie wieczne w Tobie, w jedności z Błogosławioną Trójcą.


Amen.

27. kwietnia Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu

Post navigation