MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Święty Janie Pawle II, Człowieku wielkiej modlitwy, naucz nas się modlić i wciąż módl się z nami; módl się za nami.
Świadku nadziei, przyspórz nam wiary i ufności i ucz nadziei nawet wbrew nadziei.
Papieżu miłości, naucz odpowiedzialności.
Papieżu rodziny, patronuj prawdziwej miłości.
Patronie rodziny, chroń ją przed rozpadem.
Wychowawco młodych, wychowuj do wierności.
Papieżu dialogu, bądź w sercu każdej poważnej rozmowy.
Orędowniku prawdy, obnażaj mechanizmy fałszu i manipulacji.
Papieżu wolności, broń nas przed anarchią.
Apostole jedności, ustrzeż od nienawiści i wrogości wobec siebie, od partykularyzmu i egoizmu.
Obrońco godności człowieka, broń życia nienarodzonych i terminalnie chorych.
Pielgrzymie pokoju, odsłaniaj źródła konfliktów i wskazuj drogi pojednania.
Sługo Miłosierdzia, spraw, byśmy się stawali aktywnymi świadkami miłosierdzia, zwłaszcza wobec tych, którzy najpilniej go potrzebują.
Święty Janie Pawle II, wyzwalaj w nas odwagę świętości i do świętości prowadź. Kieruj nas drogą Kościoła, wraz z Matką Miłosierdzia, której bez reszty zawierzyłeś, prowadź przez drzwi wciąż otwierane przez Ciebie Chrystusowi. Amen.

Tekst Tadeusz Szyma

40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową

Post navigation