W tym roku przypada 50 rocznica ukazania się encykliki papieża Pawła VI „Humanae vitae” o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego. Dokument ten porządkuje katolickie spojrzenie na miłość małżeńską, także w wymiarze cielesnym. Ochrona ludzkiej płodności i sprzeciw wobec antykoncepcji wyrażone w encyklice, treści dotyczące istoty miłości małżeńskiej i jej cech, odpowiedzialnego rodzicielstwa, zagrożeń w sferze współżycia małżeńskiego są wciąż aktualne. Przekazywanie życia winno odbywać się jedynie w ramach miłości małżeńskiej, która jest odbiciem porządku miłości Boga. „Człowiek bowiem nie zdoła osiągnąć prawdziwego szczęścia, do którego tęskni całą swą istotą, inaczej, jak zachowując prawa, wszczepione w jego naturę przez Najwyższego Boga” (nr 31).

50-lecie encykliki „Humanae vitae” (25 lipca)

Post navigation