Uroczyste otwarcie III Synodu nastąpi 18 kwietnia 2020 r. Komisje synodalne omówią następujące tematy:

1. powołanie świeckich w Kościele

2. duchowość i posługa kapłana

3. życie konsekrowane

4. liturgia – kult Ojca w duchu i prawdzie

5. katechizacja i ewangelizacja

6. młodzież przyszłością Kościoła

7. rodzina kościołem domowym

8. świadectwo miłosierdzia

9. ekumenizm i dialog międzyreligijny

10. misje odnawiają Kościół

11. Kościół w dialogu z kulturą

12. odpowiedzialność za dobra materialne

„ Proszę wszystkich o gorącą modlitwę do Ducha Świętego, abyśmy się dobrze przygotowali do III Synodu Archidiecezji Lubelskiej i aby to dzieło przyniosło błogosławione owoce. Niech nam patronuje św. Jan Paweł II i jeszcze raz zawoła nad nami, jak to uczynił czterdzieści lat temu: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Niech odnowi oblicze Archidiecezji Lubelskiej!”

                                                                                            Abp Stanisław Budzik

III Synod Archidiecezji Lubelskiej – Kościół – dom i szkoła komunii

Post navigation