Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

Ty wzywasz nas nieustannie,

abyśmy stawali się świadkami Ewangelii.

Na Twoje Słowo wyruszamy w drogę,

podejmując dzieło III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.

Spraw, Panie, abyśmy się otworzyli

na odnawiające działanie Ducha Świętego      

w naszych parafiach, rodzinach i wspólnotach.

Zawierzamy Ci wszystkich uczestników Synodu

i cały Lud Boży Archidiecezji Lubelskiej.

Niech postanowienia i owoce Synodu

uczynią nasz Kościół diecezjalny

domem i szkołą komunii,

abyśmy odkrywając Eucharystię jako źródło jedności i miłości,

stawali się autentyczną wspólnotą wiary,

w której każdy znajduje swoje miejsce.

Maryjo, Matko Kościoła i Niewiasto Eucharystii,

prowadź nas i wspieraj w synodalnej drodze,

na której pragniemy spotkać Twojego Syna.

Święty Stanisławie Biskupie, módl się za nami,

Święty Janie Kanty, módl się za nami,

Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Modlitwa w intencji III Synodu Archidiecezji Lubelskiej

Post navigation