Informacje na temat ostatnich słów Benedykta XVI przekazał argentyński dziennik „La Nacion”, który powołuje się na źródła w Watykanie. Papież senior wypowiedział je w języku niemieckim.

Jezu, kocham Ciebie – brzmiało jego ostatnie zdanie. A w jego duchowym testamencie czytamy m.in.

„(…), mówię teraz do wszystkich, którym została powierzona moja posługa w Kościele: TRWAJCIE   MOCNO   W   WIERZE!   NIE DAJCIE   SIĘ   ZMYLIĆ! (…) Jezus Chrystus jest naprawdę Drogą, Prawdą i Życiem – a Kościół, przy wszystkich swoich niedoskonałościach, jest naprawdę Jego Ciałem”.

Z mocą występował w obronie świętości małżeństwa i rodziny. Niektórzy nazywają Papieża Benedykta XVI „teologiem Miłości”

Bo rzeczywiście temat ten mocno wybrzmiewał w jego nauczaniu już od początku pontyfikatu, czego dowodzi choćby pierwsza encyklika „Deus Caritas est” (Bóg jest Miłością). Bogactwo jego intelektu, głęboka myśl teologiczna były potężnym bastionem w walce o prawdę o małżeństwie i rodzinie.

„Maryja, Dziewica, Matka, ukazuje nam, czym jest miłość i skąd pochodzi, skąd czerpie swoją odnawianą wciąż na nowo siłę. Jej zawierzamy Kościół, jego misję w służbie miłości:

Święta Maryjo, Matko Boża,

Ty wydałaś na świat prawdziwe światło,

Jezusa, Twojego Syna — Bożego Syna.

Na wezwanie Boga oddałaś się cała

i tak stałaś się źródłem dobroci,

które z Niego wytryska.

Pokaż nam Jezusa. Prowadź nas ku Niemu.

Naucz nas, jak Go poznawać i kochać,

abyśmy my również mogli stać się

zdolni do prawdziwej miłości

i być źródłami wody żywej

w spragnionym świecie.” (Deus Caritas est)

„Jezu, kocham Ciebie” – ostatnie zdanie Papieża Benedykta XVI 

Post navigation