Niech cud Zmartwychwstania Pańskiego objawi się w naszych sercach z nową mocą i siłą. Niech Jezus Chrystus opromienia nasze życie światłem Swojego zmartwychwstania, niech szczodrze darzy łaską i napełnia nadzieją, że wszystko w życiu ma sens, a cierpienie i klęska mogą kończyć się zwycięstwem.

„Tajemnica Boga polega na tym, że działa On bez rozgłosu. W wielkiej historii ludzkości niezauważalnie buduje swoją historię. Staje się człowiekiem, tak jednak, że przez współczesnych sobie, przez miarodajne siły historii, może pozostać niezauważony. Cierpi i umiera, jako Zmartwychwstały chce przyjść do ludzkości tylko przez wiarę swoich, którym się ukazuje. Nie przestaje lekko pukać do drzwi naszych serc, jeśli je otworzymy, powoli czyni nas widzącymi. (…)

Jeśli uważnym sercem słuchamy świadków i otwieramy się na znaki, którymi Pan ciągle na nowo uwiarygodnia ich i siebie samego, wtedy wiemy: On prawdziwie zmartwychwstał. On jest Żyjącym. Jemu się powierzamy i wiemy, że znajdujemy się na właściwej drodze. Razem z Tomaszem wkładamy nasze ręce w przebity bok Jezusa i wyznajemy: „ Pan mój i Bóg mój!” ( J 20, 28 ).”

                                                                                      Benedykt XVI   

JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ! ALLELUJA!

Post navigation