Polska rodziną silna – to hasło marszu w 2018 r. Podkreśla ono zasadniczą rolę rodzin w budowaniu przyszłości Ojczyzny. Uczestnicząc w marszu chcemy wyrazić Bogu wdzięczność za wolność i niepodległość, za każde ludzkie życie i za każdą rodzinę.

Program Marszu w Lublinie, Puławach i Chełmie: https://archidiecezjalubelska.pl/blog/marsz-dla-zycia-i-rodziny-lublin-chelm-pulawy-10-06-2018/

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY – 10 VI 2018 R.

Post navigation