Jeśli potrzebujecie:

  • zrozumienia w Waszym doświadczeniu bezdzietności
  • duszpasterskiej pomocy w przeżywaniu tego problemu
  • wsparcia w poszukiwaniu środowiska medycznego zgodnego z etyką katolicką
  • zrozumienia ze strony innych małżeństw dotkniętych problemem bezdzietności
  • pomocy w poszukiwaniu i odkryciu woli Bożej

  dla Waszego małżeństwa, to:

Archidiecezjalny Duszpasterz Małżeństw Bezdzietnych
zaprasza na:

Pielgrzymkę

Małżeństw Bezdzietnych

do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej

Wąwolnica, 9 czerwca 2018 r.

Program Spotkania:

  • 1000 – Powitanie uczestników w Domu Pielgrzyma
  • 1015 – Konferencja
  • 1100Eucharystia w intencji o uproszenie potomstwa oraz indywidualne błogosławieństwo małżonków, którego udzieli Infułat Jan Pęzioł – egzorcysta archidiecezjalny
  • 1215 – Różaniec w miejscu objawienia Matki Bożej w Kęble.

Kontakt:

 

Duszpasterstwo Małżeństw Bezdzietnych Archidiecezji Lubelskiej

Ks. dr Grzegorz Trąbka, tel. 603-198-214

e-mail:  bezdzietni@diecezja.lublin.pl

Z A P R A S Z A M Y

Pielgrzymka Małżeństw Bezdzietnych

Post navigation