Święty Janie Pawle II, Człowieku wielkiej modlitwy,naucz nas się modlić i wciąż módl się z nami; módl się za nami.

Świadku nadziei, przyspórz nam wiary i ufności i ucz nadziei nawet wbrew nadziei.

Papieżu miłości, naucz odpowiedzialności.

Papieżu rodziny, patronuj prawdziwej miłości.

Patronie rodziny, chroń ją przed rozpadem.

Wychowawco młodych, wychowuj do wierności.

Papieżu dialogu, bądź w sercu każdej poważnej rozmowy.

Orędowniku prawdy, obnażaj mechanizmy fałszu  i manipulacji.

Papieżu wolności, broń nas przed anarchią.

Apostole jedności, ustrzeż od nienawiści i wrogości wobec siebie, od partykularyzmu i egoizmu.

Obrońco godności człowieka, broń życia nienarodzonych i terminalnie chorych.

Pielgrzymie pokoju, odsłaniaj źródła konfliktów i wskazuj drogi pojednania.

Sługo Miłosierdzia, spraw, byśmy się stawali aktywnymi świadkami miłosierdzia, zwłaszcza wobec tych, którzy najpilniej go potrzebują.

Święty Janie Pawle II, wyzwalaj w nas odwagę świętości i do świętości prowadź. Kieruj nas drogą Kościoła, wraz z Matką Miłosierdzia, której bez reszty zawierzyłeś, prowadź przez drzwi wciąż otwierane przez Ciebie Chrystusowi. Amen.

Tekst Tadeusz Szyma

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Post navigation