To stała prośba Matki Bożej i jest zawsze niezmienna. Maryja wskazuje na różaniec jako na ostatnią szansę ratunku dla świata. Jak głosi tradycja, to sama Matka Boża przekazała różaniec św. Dominikowi, który miał mu pomagać w nawracaniu heretyków i głoszeniu Ewangelii. Modlitwa ta znana jest w Kościele od XII w.  W obecnym kształcie istnieje od XVI w. – zatwierdził ją papież Pius V i ustanowił również dzień 7 X świętem Matki Bożej Różańcowej. Od 1883 r. dzięki decyzji papieża Leona XIII w Kościele przez cały październik odmawia się różaniec. Jednym z dowodów na skuteczność różańca jest cud pod Lepanto w 1571 r. – wielkie zwycięstwo nad Turkami ( „ Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa uczyniła nas zwycięzcami” – taki napis sporządzili wenecjanie po bitwie ). „ Ja jestem Matka Boża Różańcowa. W dalszym ciągu codziennie odmawiajcie różaniec…” – powiedziała Maryja  13 X 1917 r. w Fatimie. W Gietrzwałdzie w jednym z pierwszych spotkań z wizjonerami Matka Boża prosiła:  „ Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec”.

 Istotą Różańca jest przyjęcie woli Boga. Ciągłe powtarzanie: mam służyć Bogu. Bóg – nie ja!

                                                         Ks. Jan Twardowski

„ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC”

Post navigation