Miłość rodzinna: Powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski ,

Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.

Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały i jako małe kościoły domowe niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości, jaką Chrystus obdarza Kościół.

Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny, które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.

Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz, aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.

Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież, oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.

Modlimy się za rodziców i dziadków: niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz, a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi, w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.

Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin w Rzymie.

Amen.

Modlitwa na X Światowe Spotkanie Rodzin – Rzym, 22-26 czerwca 2022 r.

Post navigation