W Kościele trwa Rok św. Józefa. Ta okoliczność pozwala na zyskiwanie dodatkowych odpustów, m. in. za wspólne odmawianie Różańca – w rodzinie lub w narzeczeństwie. Watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia opublikowała rozważania różańcowe zadedykowane narzeczonym. Zachęca, by  odmawiali wspólnie różaniec, za co mogą otrzymać odpust zupełny.

O możliwości uzyskania odpustu zupełnego przez narzeczonych, odmawiających wspólnie różaniec informuje dekret Penitencjarii Apostolskiej. „W powołaniu Józefa najważniejsze stało się jego bycie opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa. Aby wezwać rodziny chrześcijańskie do odtwarzania tego przykładu wewnętrznej jedności, miłości i modlitwy, którym jest Święta Rodzina, udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi” – czytamy w dokumencie. Przywilej odpustu dotyczy także wielu innych grup i okoliczności ( np. powierzać będą codziennie swoją działalność opiece św. Józefa, odmawiać będą Litanię do św. Józefa ) i zarządzony przez papieża Franciszka obowiązuje przez cały rok.

Z tej okazji Watykan opublikował rozważania różańcowe dedykowane narzeczonym, które, przetłumaczone na pięć języków, można znaleźć na stronie internetowej:

http:// www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/news/amorislaetitia/pregare-insieme-il-rosario–una-proposta-audace-.html

Za każdorazowe odprawienie nabożeństwa różańcowego (niekoniecznie w oparciu o watykańskie rozważania) narzeczeni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (tzn. sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna oraz modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego).

Rok Jubileuszowy ku czci św. Józefa trwa w Kościele katolickim od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r.

Odpust zupełny dla odmawiających różaniec

Post navigation